Hniezdne a potravné príležitosti

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 00:00

Hniezdne a potravné príležitosti

Na západnom a východnom Slovensku bude inštalovaných 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a na stromy bude inštalovaných 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského. Cieľom týchto aktivít je stabilizovať a zvýšiť populáciu oboch spomenutých ohrozených druhov.

V rámci projektu bude zabezpečený manažment na dvoch kľúčových lokalitách s výskytom kolónie sysľa pasienkového v chránenom vtáčom území Slovenský kras. Syseľ pasienkový je veľmi dôležitou historickou korisťou sokola rároha a orla kráľovského, ale v dôsledku zániku pasienkov sa z krajiny vytráca nebezpečným tempom.

 

Informácie o projektových výsledkoch od 1. januára 2017 nájdete v priebežných výsledkoch tu.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 31. december 2016

  • 55 hliníkových búdok a 40 hniezdnych podložiek bolo dodaných a nainštalovaných v projektových CHVÚ s cieľom zlepšiť podmienky pre hniezdenie orla kráľovského a sokola rároha. Obsadenosť búdok a hniezd je kontrolovaná. V roku 2016 zahniezdilo v „projektových“ búdkach päť párov sokolov rárohov, ktorí spolu vyviedli celkovo 16 mláďat. Ďalších 26 búdok obsadil sokol myšiar. 9 hniezdnych podložiek obsadil sokol myšiar, výr a myšiak hôrny.

  • V projekte sú zahrnuté dve lokality s výskytom sysľa pasienkového v CHVÚ Slovenský kras. Syseľ predstavuje veľmi dôležitú korisť pre orla kráľovského a sokola rároha. Na jednom mieste, v Gemerskej Hôrke, bola v čase začatia projektu populácia na pokraji vyhynutia (16 jedincov v roku 2015) a s najväčšou pravdepodobnosťou by bez pomoci človeka v nasledujúcich 2 – 3 rokov vyhynula. Populácia bola veľmi rozptýlená, takže sme sa zamerali na vytvorenie prepojenia medzi sysľami a zároveň odstránenie bariér (kríky, tráva atď.) Na druhom mieste, v Hrhove, bola veľkosť populácie na začiatku roku 2015 len 75 jedincov. Ich výskyt bol v čase začatia projektu rovnako rozptýlený do niekoľkých izolovaných častí. Obe lokality boli upravené s cieľom umožniť realizáciu dôležitých opatrení, najmä pravidelné kosenie. Na 2 hektároch v Gemerskej Hôrke a 5 hektároch na Hrhove sme zabezpečili vhodné hospodárenie v roku 2016 s použitím špeciálneho traktora zakúpeného v rámci projektu. Správnym manažmentom sme vytvorili lepšie podmienky pre existujúce populácie a znížením fragmentácie sme vytvorili prepojenie medzi populáciami a umožnili sme tak populácií rozširovať sa a zvyšovať počet. Zhromaždená biomasa sa rozdelí medzi miestnych poľnohospodárov. Monitoring sysľa pasienkového je zabezpečený. Celkovo sme na jeseň roku 2016 pozorovali 70 jedincov pred hibernáciou v Gemerskej Hôrke a 250 v Hrhove! Tieto čísla považujeme za obrovský úspech.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR