Elektrické bydlá v krajine, alebo prečo vtáci sedia na stĺpoch?

Napísal(a)  Tomáš Veselovský streda, 31 august 2016 15:30

Pri bližšom pohľade sedí na stĺpe kde-tu operená hrča. Sokoly, myšiaky, havrany, škorce, či miestami vzácne orly. Ticho pozorujú svoje okolie, odpočívajú alebo striehnu na korisť.

Nie je to tak dávno, čo bol vzhľad našej krajiny úplne iný. Ľudia sa živili pestovaním plodín, každý mal svoj kúsok zeme, ktorý obrábal. Odrazilo sa to aj na štruktúre krajiny. Dlhé a úzke políčka boli predelené trávnatými medzami, hranice pozemkov a poľné cesty sprevádzali stromoradia. Vtáky nemali núdzu o miesta na hniezdenie a odpočinok.

Písal sa koniec 50-tych rokov a prišla tzv. kolektivizácia-združovanie roľníkov. Medze sa zaorali, remízky vypílili. Pestrú krajinu vystriedala agrárna púšť. Na pohľad zelená krajina s obrovskými poliami, kam až oko dovidí.

Z pohľadu vtákov katastrofa.

Päťdesiate roky sa vyznačovali ešte jednou významnou zmenou. Rozvojom elektrifikácie. V krajine sa začalo s intenzívnym budovaním elektrických vedení, v domácnostiach sa rozsvietili žiarovky.

Vtáky zareagovali na túto zmenu. Elektrické stĺpy a drôty sa stali v krajine bez vysokých stromov atraktívnymi miestami. Predátora je možné zbadať z veľkej diaľky a zároveň sa z výšky dobre loví korisť.

Elektrické vedenie však predstavuje pre vtáky aj výrazné nebezpečenstvo. Počas terénnej práce boli zaznamenané tisíce prípadov poranených alebo uhynutých vtákov vplyvom zásahu elektrickým prúdom. Pre nemotornejších letcov sú nebezpečné samotné elektrické vodiče, ktorým sa vo chvíli nepozornosti nestihnú vyhnúť.

Tento rozsiahly problém má priamy dopad na hospodárske aktivity ľudí. Vtáci poskytujú mnoho úžitku. Na jednej strane dravce a sovy lovia drobné hlodavce, na druhej strane sa spevavce postarajú o hmyz. Bez vtákov je vyššia populácia poľnohospodárskych škodcov a ich úlohu musia nahradiť rôzne agrotechnické postupy.

Koniec-koncov vtáky šetria peniaze každému z nás.

Aby nedochádzalo k zbytočným úhynom vtákov na elektrickom vedení, organizácia Ochrana dravcov na Slovensku spojila sily s dlhoročnými partnermi a rozhodli sa tento problém riešiť. Najnovším výsledkom je projekt LIFE Energia.

Čo urobiť pre to, aby vtáci neuhynuli na elektrickom vedení? To sa dočítate v nasledujúcom článku...