Potrebujeme envirovýchovu na školách? Oslovili sme žiakov aj pedagógov.

Napísal(a)  pondelok, 09 marec 2015 10:21

Okrem prieskumu určeného pre širokú verejnosť sme sa v uplynulom období zamerali aj na úroveň znalostí o ochrane vtákov medzi školskou mládežou. Oslovili sme viac ako 200 základných a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú v projektovom území, v blízkosti chránených vtáčích území. Zaujímalo nás, do akej miery je problematika ohrozenia a ochrany vtákov, či starostlivosti o poranené jedince, známa deťom na školách, ale i samotným pedagógom.

Do prieskumu sa zapojili ZŠ Láb, ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Biskupická, Bratislava, Súkromná ZŠ Skalica, ZŠ Bratislava – Jarovce a dve ďalšie školy, ktoré neuviedli svoju adresu. Vyplnené dotazníky s odpoveďami na naše otázky nám zaslalo celkovo 10 pedagógov a 63 žiakov. Veľmi nízka odozva zo strany škôl pravdepodobne súvisí s tým, že sa prieskum sčasti prekrýval s náročným obdobím polročnej klasifikácie, svoju rolu určite zohráva aj celková vyťaženosť učiteľov a všeobecné problémy, s ktorými sa dnešné školstvo potýka. O to viac si ceníme čas a ochotu pedagógov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili, a sprostredkovali nám údaje od žiakov aj svoje vlastné odpovede a postrehy. Osobitné poďakovanie patrí ZŠ Jarovce a jej pedagogičkám za zapojenie veľkého počtu detí z rôznych ročníkov. Uvedené školy od nás získajú náučné materiály, ktoré môžu využiť pri vzdelávaní.

Každopádne, prieskum potvrdil, že environmentálna výchova na školách je žiaduca a má nezastupiteľné miesto pri vzdelávaní budúcich generácií. Aj obmedzené množstvo prieskumom získaných údajov ukázalo, že deti zo školy, kde sa envirovýchova vyučuje ako samostatný predmet, dosahujú dobrú úroveň znalostí o danej problematike. Takmer všetky bez ohľadu na ročník odpovedali správne na otázky týkajúce sa chráneného vtáčieho územia v okolí školy, zvolili by vhodný postup pri náleze poraneného živočícha,  majú vedomosť aj o nebezpečných účinkoch elektrických vedení.

Potešilo nás, že medzi odpoveďami žiakov sa nevyskytovali také, ktoré by svedčili o celkovej nevzdelanosti, či úplnej ľahostajnosti detí. V dvoch prípadoch sa však objavil názor, že poraneného živočícha je vhodné usmrtiť,  viacerí by sa oňho starali sami doma. V tomto smere stále ostáva priestor pre osvetu.

Zaujímali sme sa aj o názory pedagógov na úroveň a problémy environmentálneho vzdelávania na školách. Viacerí vyjadrili názor na potrebu jeho zaradenia ako samostatného predmetu, keďže pre prierezové začlenenie problematiky do viacerých predmetov nie je vytvorený dostatočný časový priestor, chýbajú aj tématické plány. Je potešujúce, že pedagógovia sa snažia deťom problematiku priblížiť aj prístupnejšími formami, ako sú exkurzie do prírody, či besedy a siahajú po miestnych a regionálnych informáciách. Správnosť takéhoto postupu potvrdili aj výsledky nášho prieskumu medzi žiakmi.

Nie je tajomstvom, že systematické nedostatky vo vzdelávaní v mnohých prípadoch nahrádzajú samotní pedagógovia svojim osobným záujmom a vkladom do práce s deťmi. Všetkým im držíme palce v ich prospešnej práci. Aj my sa pokúsime prispieť v rámci nášho projektu rôznymi vzdelávacími a propagačnými aktivitami smerom k verejnosti aj školskej mládeži.  

Máša Zuskinová

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri