Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

pondelok, 07 január 2019 10:32

Mediálne výstupy - október - december 2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. pripravila v rámci skupiny SSE, a.s. aj tento rok pre svojich zamestnancov "Envirodni" - dni venované ochrane životného prostredia. Jedným z cieľov bolo priblížiť aj výsledky projektu LIFE Energia. Zamestnancom sme vysvetľovali, aký vplyv môže mať distribúcia elektriny na vtáctvo, ako aj ďalšie aspekty a dopady na životné prostredie. Boli pripravené ukážky prvkov - FireFly a RIBE vlajky, ktoré aj v rámci LIFE Energia pomáhajú zviditeľniť rizikové úseky elektrických vedení, kde dochádza k nárazom vtáctva. Nechýbala ani ukážka rovinnej konzoly s chráničkou - tá umožňuje vtáctvu bezpečne dosadnúť na stĺp, bez rizika zásahu elektrickým prúdom.

utorok, 25 september 2018 11:50

Mediálne výstupy - júl - september 2018

Noci múzeí v Košiciach sa zúčastnil aj náš projekt a to s výstavou "Sedím na vedení a je mi dobre".

Medzi dôležité aktivity Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach patrí ošetrovanie voľne žijúcich chránených živočíchov.  Najčastejšie sa jedná o voľne žijúce dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar, myšiak hôrny, jastrab lesný, ako aj o viaceré druhy sov - sova lesná, dlhochvostá, myšiarka ušatá), taktiež o rôzne druhy spevavých vtákov (sýkorka, zelienka, pinka, drozd, ďateľ).

streda, 13 jún 2018 11:40

Mediálne výstupy apríl - jún 2018

Tlačová správa Bratislava, 9. júna 2018
Sysľom pasienkovým sa na dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase (Gemerská Hôrka a Hrhov) darí aj naďalej. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Aktuálne pozorujeme mláďatká, ktoré sa učia chodiť a samostatne prijímať potravu. Na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov, sa sysle rozširujú. V pôvodnej kolónii im už je totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského.

piatok, 01 jún 2018 12:42

Noc múzeí 2018 aj s LIFE Energia

Tohtoročnej Noci múzeí v Košiciach sa zúčastnil aj tím projektu LIFE Energia. Súčasťou výstavy "Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom" je totiž aj prezentácia nášho projektu. Nájdete tu ukážky rôznych spôsobov ošetrenia vedenia voči zásahom a nárazom a tiež uvidíte zblízka  konzolu vedenia 22 kV.

Výsledky projektu LIFE Energia budeme prezentovať aj na Košickej noci múzeí a galérií.

Tešíme sa na vás 19. mája 2018 od 17:00 do 00:00 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.

Tlačová správa Bratislava, 10. mája 2018

Sysľom pasienkovým sa na dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase (Gemerská Hôrka a Hrhov) darí. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov, sa sysle rozširujú. V pôvodnej kolónii im už je totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského.

Strana 1 z 10

partneri