Kormorán malý

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus)

Druh rozšírený predovšetkým v juhovýchodnej Európe a Ázii. Početné populácie sú v dunajskej delte v Rumunsku (približne 4000 párov) a v okolitých štátoch (Rumunsko, Moldavsko, Albánsko, Grécko Srbsko a Ukrajina). Populácia kormorána malého prebehla výraznými zmenami. V 50tych rokoch došlo k poklesu, naopak v ďalšom období došlo k nárastu. Ten dokumentuje aj návrat na historické hniezdiská – napr. v 80tych rokoch opäť zahniezdil v Maďarsku.

Uvedené zmeny v juhovýchodnej Európe mali vplyv aj na stav na Slovensku. Od roku 1983 boli zaznamenané výskyty na východnom Slovensku, kde dokonca v roku 1992 úspešne kormorány malé aj vyhniezdili v kolónii s volavkami popolavými, belušami veľkými a chavkošmi nočnými. Na západnom Slovensku sa vyskytol až v 90tych rokoch, odvtedy sa ale vyskytuje pravidelne a to početne najmä v zimnom období na Dunaji v počte až niekoľko desiatok. Na strednom Slovensku sú pozorovania ojedinelé.

Populačný trend druhu má pozitívnu hodnotu a v súčasnosti nepatrí kormorán malý medzi zraniteľné z hľadiska ochrany. Druh vyžaduje vodné biotopy, pozdĺž riek a otvorených vodných plochách rôznych veľkostí. Ohrozenie pre druh predstavuje narušenie vodného režimu a degradácia mokradí. V oblasti Dunaja môže byť ohrozený odstrelom kormorána veľkého v zimnom období.

Roman Slobodník

odborný pracovník

Galéria obrázkov

Viac z tejto kategórie:
« Sokol červenonohý