Priebežné výsledky – jún 2015

Napísal(a)  utorok, 07 júl 2015 17:52

C1

- pokračoval monitoring 22 kV a 110 kV el. vedení v projektových územiach. Spolu je zazmluvnených 41 mapovateľov. Monitoring rizikových liniek bol realizovaný vo všetkých projektových územiach, pričom sa zameral na detailné monitorovanie liniek 22 kV a 110 kV vedení, v rámci ktorých bol zaznamenaný úhyn vtákov počas prvého monitoringu. Do mapovania sa zapojilo 22 mapovateľov,

- pokračoval monitoring už osadených prvkov pri Piešťanoch. Bol vykonaný monitoring úhynov a správania sa vtákov v okolí vedenia pri vodnej nádrží Sĺňava, kontrolovala sa ošetrená a neošetrená linka. Vykonali sme aj monitoring vedenia v CHVÚ Lehnice - pri obci Lehnice a Štvrtok na Ostrove, kde sme realizovali monitoring ošetrenej a neošetrenej linky 400 kV a 110 kV - taktiež bol vykonaný aj monitoring správania sa vtákov v okolí vedenia na oboch spomínaných lokalitách, bez zaznamenaných úhynov.

C3

- boli realizované kontroly hniezdnych lokalít sokola rároha a orla kráľovského.

C5

- na oboch lokalitách bolo realizované kosenie a prikrmovanie.

D4

- sledovali sme návštevnosť projektovej stránky www.lifeenergia.sk s nasledovnými výsledkami za obdobie jún 2015: 293 návštev stránky, 1113 zobrazení, 212 používateľov, 36,2% vracajúcich sa návštevníkov. Zaznamenali sme 81,23% návštev zo SR, zvyšok z USA, Taliansko, Belgicko, ČR, Japonsko, Južná Kórea, Filipíny, Francúzsko a Rakúsko, používatelia prevažne do 35 rokov (61%). Naďalej prebiehal externý mediálny monitoring projektových výstupov za jún.

E4

- zúčastnili sme sa 8.ročníka benefičného festivalu Ekofest. Výťažok z festivalu pôjde na zveľadenie mesta, tento raz pre iniciatívu Stromy pre Trnavu. RPS na festivale prezentovala projekt LIFE Energia,

- na najväčšom festivale na Slovensku Pohoda (9.-11.7.) budeme mať prezentáciu projektu LIFE Energia. Partner projektu ZSD, a.s. má na festivale umiestnené solárne lampy, na dvoch z nich bude propagovaný projekt prostredníctvom informačných bannerov. Na lampách bude ukážka reflexných prvkov FireFly a Birdmark Afterglow,

- uskutočnil sa prieskum firiem na nákup a potlač tričiek. Vzhľadom k tomu, že na tričku máme námet s reflexnými prvkami, sme museli nájsť tlačiareň, ktorá dokáže tento námet vytlačiť. Tričká budú z organickej bavlny, podarilo sa nám zohnať firmu, ktorá ponúka takéto tričká v prijateľnej cene a výbornej kvalite,

- 4.6. a 5.6. pokračovalo natáčanie filmu s Dorotou Nvotovou,

- začali sme jednania ohľadom grafického návrhu informačných tabúľ, bola vytvorená špecifikácia technických parametrov tabúľ a začatý prieskum trhu na dodávku, návrh tabule bude použitý aj ako návrh plagátu.

E5

- prezentácia projektu na podujatí MŽP LIFE Info Day 19.6.2015,
- organizácia stretnutia so SSE-D, a.s.

F4

- pripravená špecifikácia na nezávislý audit, oslovených 5 audítorov, z 3 predložených ponúk sme vybrali DOMINANT AUDIT s.r.o., ktorá predložila najnižšiu jednotkovú aj celkovú cenu za audítorské služby.

F1

- 9.6. Misia Európskej Komisie v RPS,

- ukončený výber dodávateľa na traktor s príslušenstvom, všetkým 3 uchádzačom bol oznámený výsledok. S úspešným uchádzačom ADACOM s.r.o. bude po vypršaní zákonnej lehoty uzatvorená kúpna zmluva (najskôr 6.7.2015),

- k žiadosti o príspevok z FM MŽP SR boli doložené dokumenty k 2. výzve na doplnenie podkladov žiadosti

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.