Pri kolízii s miestnymi občanmi som takmer prišiel o manželku

Napísal(a)  Mária Zuskinová štvrtok, 11 august 2016 10:43

Sociologický prieskum, ktorý sme realizovali medzi mapovateľmi nášho projektu, priniesol veľmi zaujímavé výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli údaje a pomohli nám získať toto skvelé vyhodnotenie!

Odpovede na otázky prieskumu boli získané celkovo od 53 mapovateľov, ktorí neboli pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, z celkového počtu 54 mapovateľov zapojených do monitoringu v rámci projektu. Iba jeden mapovateľ neposkytol údaje pre účely monitoringu.

Výsledky sme rozdelili na 5 častí do samostatných článkov, všetky nájdete na našej web stránke.

Táto časť je veľmi zaujímavá, zisťovali sme najdôležitejšie prínosy.

Viacerí z mapovateľov vyjadrili prekvapenie nad alarmujúcim množstvom kadáverov vtákov pod elektrickými vedeniami a vážnosťou problému elektrických vedení. Mapovatelia pracujúci/študujúci v odbore sa ešte viac utvrdili v potrebe aktívnej ochrany biodiverzity a mapovatelia z iného prostredia tieto súvislosti pochopili lepšie alebo ako úplne nový poznatok a skúsenosť.

Z odpovedí vyplynula fyzická aj psychická náročnosť práce, zistenie vlastných limitov a osobných možností. U všetkých mapovateľov prevážil prínos, pozitívne skúsenosti a poznatky nad tým, čo museli práci obetovať.

Medzi stratami uviedli mapovatelia gumáky, topánky, ponožky, perá, fotoaparát, nervy a kilogramy váhy. Zaujímavou bola nasledovná citácia: „Takmer som stratil manželku pri kolízii s miestnymi občanmi.“ V tomto prípade išlo o vyhrážanie zo strany majiteľa pozemku, na ktorom mapovateľka realizovala monitoring. Takéto prípady boli našťastie skôr ojedinelé.

Predchádzajúce časti prieskumu:

1 časť: Vysokoškoláci v teréne

2. časť: Pohyb mimo chodníkov a tímová práca