Viac enviro výchovy na školách

Napísal(a)  Mária Zuskinová štvrtok, 18 august 2016 10:48

Sociologický prieskum, ktorý sme realizovali medzi mapovateľmi nášho projektu, priniesol veľmi zaujímavé výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli údaje a pomohli nám získať toto skvelé vyhodnotenie!

Odpovede na otázky prieskumu boli získané celkovo od 53 mapovateľov, ktorí neboli pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, z celkového počtu 54 mapovateľov zapojených do monitoringu v rámci projektu. Iba jeden mapovateľ neposkytol údaje pre účely monitoringu.

Výsledky sme rozdelili na 5 častí do samostatných článkov, všetky nájdete na našej web stránke.

Z hľadiska celkového zhodnotenia výstupov najväčším prínosom projektu prostredníctvom zapojenia externých mapovateľov z hľadiska sociálneho dopadu je, že ľudia z rôznych prostredí, kde dochádzajú do styku s problematikou ochrany prírody len minimálne alebo vôbec, získali priamu skúsenosť a vedomosti o rizikových faktoroch, ktoré ohrozujú vtáctvo, o možnostiach riešenia a zmysluplnosti aktívnej ochrany biodiverzity.

Osobná skúsenosť a zainteresovanie je predpokladom, že budú zapojení mapovatelia prirodzene šíriť problematiku ochrany prírody aj vo svojom okolí, v rodine a pod., v prípade mladých ľudí ako budúcich rodičov aj s možným vplyvom na ďalšie generácie cez výchovu detí.

Prostredníctvom mapovateľov z environmentálne zameraného akademického prostredia je predpoklad na skvalitnenie výuky nových odborníkov v odbore, lepšie prepojenie teórie a praxe.

Pre environmentálne vzdelaných ľudí momentálne bez zamestnania vznikla možnosť privyrobiť si bez straty väzby na študovaný odbor a problematiku.

Súčasťou bol aj prieskum názorov na environmentálnu výchovu na školách.

graf vychova na koniec

Predchádzajúce časti prieskumu:

1 časť: Vysokoškoláci v teréne

2. časť: Pohyb mimo chodníkov a tímová práca

3. časť: Pri kolízii s miestnymi občanmi som takmer prišiel o manželku