Priebežné výsledky - júl 2016

Napísal(a)  streda, 10 august 2016 10:17

Počas mesiaca júl pokračovala záverečná časť revízie dát týkajúcich sa technických informácií zmapovaných stĺpov. V rámci databázy LIFE Energia prebehlo párovanie názvov fotiek súborov s názvami fotiek uvedených v databáze a následný import fotiek k záznamom úhynov. S pracovníkmi ZSD boli realizované dva terénne výjazdy v projektových lokalitách v CHVÚ Dunajské Luhy, CHVÚ Dolné Považie a CHVÚ Ostrovné lúky, za účelom overenia rozsahu a vymedzenia vedenia 22 kV určeného na ošetrenie odkloňovacími prvkami – C1.

Bola vytvorená špecifikácia druhovej skladby, rozsahu výsadby a podmienok výsadby a starostlivosti o vysadené stromy v projektových CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Dolné Považie a CHVÚ Ostrovné lúky. Boli oslovení možní dodávatelia za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ako podklad pre proces obstarávania, ktorý bude realizovaný v auguste – C2.

Na oboch lokalitách – Hrhov aj Gemerská hôrka, pokračuje realizácia vhodného manažmentu, prevažne odstraňovanie krovín a kosenie. V dôsledku dlhotrvajúcich intenzívnych dažďov na východnom Slovensku došlo na oboch plochách k výraznému rozrastaniu húževnatej vegetácie. Preto je potrebné manažmentu venovať zvýšenú pozornosť. Z dôvodu výrazného obrastenia trávou bolo potrebné čistiť niektoré nory sysľov jednotlivo, pretože sysle mali rozbujnenou vegetáciou výrazne sťažený výstup z nory. Na oboch lokalitách pokračuje prikrmovanie populácií zasiahnutých dažďami. – C5.

Bol realizovaný sociologický prieskum medzi mapovateľmi, zameraný na základné demografické ukazovatele, motiváciu, skúsenosti, dojmy a podobne. Do prieskumu bolo zapojených 53 mapovateľov. Výsledky boli spracované v sumárnej správe (príloha mailu) a v upravenej podobe sú formou článkov zverejňované na web stránke projektu v Aktualitách – D4.

Na úsekoch vedení 22 kV a 110 kV ošetrených odkloňovacími prvkami na východe krajiny v lokalite Turňa nad Bodvou a Kráľovský Chlmec prebieha monitoring za účelom overenia efektivity prvkov – D1.

Pokračuje monitoring úspešnosti hniezdenia v projektových lokalitách – D2.

Vytvorenie vhodných podmienok na rozmnožovanie a rozdelenie sysľov do podzemných systémov v jarnom období prispelo k stabilizácii sysľa na oboch plochách. Vďaka tomu dokážu sysle reagovať aj na nepriaznivé počasie, niektoré sa snažia ukryť na dlhší čas v norách. Intenzívnymi dažďami bola dotknutá hlavne plocha v Hrhove, kde bolo pred dažďami pozorovaných až 250 jedincov, na Gemerskej hôrke bolo pozorovaných pred obdobím dažďov 45 jedincov – D3.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.