Na západe už poznáme víťazné prvky pre ochranu vtáctva pred nárazom do vedenia

Napísal(a)  Marek Gális sobota, 17 september 2016 09:00

Partner projektu LIFE Energia, spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., ukončila výber zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov. Tieto prvky sa umiestnia na najrizikovejšie úseky elektrických vedení v projektových územiach na západnom Slovensku, na ktorých bol aj počas monitoringu zistený úhyn vtáctva v dôsledku nárazov do vodičov. Výber prvkov vychádzal z nastavených parametrov, ktoré kládli dôraz na technické vlastnosti prvku a brali do úvahy ekologické špecifiká pre rôzne druhy vtákov.

Výsledkom výberu sú tri prvky, ktoré budú inštalované na 22 kV vedenie. Po ich osadení budeme na ošetrených úsekoch vedenia realizovať intenzívny monitoring pozorovania reakcií vtákov. Vyhodnotí sa účinnosť prvkov, teda ako ich prítomnosť a vlastnosti zabraňujú nárazom vtákov do vodičov. Porovnávať budeme účinnosť dynamického prvku „FireFLY bird protection“ s možnosťou emitácie svetla aj osem hodín po západe slnka, statického prvku v tvare špirály „Spiral bird-flight diverter“ a prvku „RIBE bird flight diverter flags“ s dynamickými čiernobielymi lamelami.

Vďaka projektu LIFE Energia sa otestujú rôzne typy odkloňovačov letu vtákov. To nám umožní sledovať, do akej miery konkrétny prvok a jeho parametre napomáhajú bezpečnému preletu vtákov v okolí vedenia a aká je jeho účinnosť pre rôzne druhy vtákov v odlišných typoch biotopov. Práve vďaka týmto nadobudnutým poznatkom budeme môcť do budúcna využívať prvky, ktoré sa ukážu ako najviac efektívne z pohľadu prevencie voči nárazom. Nadobudnuté poznatky budú aplikovateľné aj pre ostatné rizikové úseky elektrických vedení v rámci celého územia Slovenska a taktiež pre potreby riešenia nárazov vtákov v zahraničí.