Výsadba stromov pri Jakubove

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 07 marec 2017 08:31

V sobotu 4. marca sme neďaleko obce Jakubov na Záhorí sadili stromy. Na tom by nebolo nič výnimočné. Výnimočný je ale fakt, že stromy v rámci projektu Life Energia sadíme na lokalitách, kde dochádzalo k úmrtiam vtáctva v dôsledku nárazu do elektrického vedenia. Výsadbu stromov sme realizovali dvomi spôsobmi. Zahustili sme existujúci porast blízko vedenia 22 kV napätia a tiež sme vysadili novú líniu stromov, vďaka čomu vtáky nadletia nielen porast, ale i nebezpečné vedenie. Celkovo bolo v daný deň vysadených 80 stromov, pričom s výsadbou sme pokračovali aj v nasledujúci deň. Dokopy bolo na tejto lokalite počas dvoch dní vysadených 200 stromov. Takýto efekt vegetácie nebol na Slovensku ešte cielene využitý. Okrem toho, že stromy prispejú k zvýšeniu druhovej rozmanitosti, rôzne druhy živočíchov ich využijú na hniezdenie, ako zdroj potravy, či úkryt, pomôžu aj pri ochrane vtáctva pred nárazmi.