Školenie mapovateľov - deň prvý

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 21 marec 2017 12:11

 

"Jeden krát vidieť, je lepšie ako 100 krát počuť“. Toto pravidlo sa veľmi osvedčilo počas školenia mapovateľov, ktoré sa uskutočnilo 11-12.3.2017 v SEV Dropie, pri Zemianskej Oľči. Cieľom školenia bolo spoločne diskutovať k manuálu, v zmysle ktorého monitorujeme efektivitu odkloňovacích prvkov inštalovaných na rizikové úseky elektrických vedení. Rovnaká metodika a spôsob získania údajov je veľmi dôležitá pre ich následné vyhodnotenie. Čo mapovateľ to iný odhad, iný úsudok a v konečnom dôsledku aj nepresné resp. neporovnateľné výsledky.


Školenie pozostávalo z dvoch dní. Príchod na školenie bol až v poobedných hodinách, nakoľko sme plánovali v prvý deň prebrať manuál a rovno takto plný informácií nabehnúť na tzv. večerný monitoring. Ako napovedá samotný názov, ten prebieha v neskorých hodinách počas dňa, presnejšie 1 hod. pred a 1 hod. po západe slnka. To je najkritickejšie časové obdobie pre vtáky. Stmieva sa, znižuje sa viditeľnosť, elektrické vedenie sa stáva pre vtáky niekoľko násobne rizikovejšie.


Po ukončení teoretickej časti, cca okolo 16:00 sme sa vybrali na lokalitu neďaleko miesta školenia. Mali sme už dlhšiu dobu hlásené prelety početného kŕdľa labutí v okolí vedenia 22 kV. Bude to určite dobré miesto, zhodli sme sa jednohlasne, kde všetky informácie z manuálu aplikujeme do praxe. Po príchode na lokalitu bolo cítiť odhodlanie mapovateľov. Všetci sa chystali, kontrolovali vybavenie, rozdeľovali sa úlohy. Rozdelili sme sa na dva tímy. Prvý sa presunul na severnú časť vedenia, druhý tím postával južne. Plný očakávania sme sledovali situáciu na lokalite. Tá bola pokojná, labute sa kŕmili na repke. Počas prvého preletu labutí, priznám sa, sme ani nedýchali. Všetci sme s napätím očakávali, aká bude ich reakcia počas preletu cez vedenie. Prvá skupinka asi 8 jedincov preletela bez väčších problémov. Cez vysielačku sme si hlásili, aký kód by sme zapísali. „To bolo 33“, ozývalo sa z vysielačky z druhej strany. Prvé číslo znamená, že labute vedenie nadleteli a druhé číslo, že registrovali vedenie vo vzdialenosti viac ako 25 m od neho. Informácie z preletov zapisujeme cez kódy, aj kvôli následnému prepisu údajov do tabuľky a vyhodnoteniu.


Postupne sa stmievalo viac a viac, labute odlietali na svoje nocovisko a my sme zapisovali reakcie, fotili, natáčali ich prelety a neustále komunikovali cez vysielačku. Všetky labute odleteli v poriadku, odľahlo nám. Slnko už zapadlo a pomaly sme plný informácií a zážitkov z terénu odchádzali späť na ubytovňu, aby sme si porovnali výsledky z monitoringu.


Večerná časť školenia následne pokračovala vyhodnotením údajov z terénu. Pozerali sme zaznamenané reakcie labutí z kamery a navzájom sa presviedčali, aké číslo by sme tam mali zapísať. Nie vždy to šlo poľahky, ale nakoniec sme našli spoločnú reč a dohodli sa, kde aké číslo (reakcia/vzdialenosť) sa bude zapisovať :-) Ani sme sa nenazdali a hodiny ukazovali 23:00. Nie je to síce veľa hodín, ale to by nás nesmel čakať druhý, tzv. ranný monitoring na lokalite s budíčkom o 4:00 hod. Manuál treba dodržiavať, takto sme sa utešovali, pri pohľade na nastavený budík na telefóne.