Žiaci asistovali pri ošetrovaní poraneného mláďaťa

Napísal(a)  Máša Zuskinová pondelok, 03 júl 2017 10:25

 

 

Streda 28. 6. 2017 bola výnimočným dňom pre siedmakov zo základnej školy na Starozagorskej ulici v Košiciach, ktorí pod vedením p. učiteľky Kišovej navštívili Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Exkurzia na klinike bola zavŕšením súťaže školskej mládeže ako sprievodnej akcie výstavy Sedím na vedení a je mi dobre vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.


Exkurzia sa uskutočnila vďaka iniciatíve pracovníkov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá je partnerom projektu LIFE Energia. Konala sa na pracovisku, ktoré poskytuje prvú pomoc, odborné ošetrenie a liečenie zraneným živočíchom vrátane prípadov úrazu vtákov na elektrických vedeniach. Klinika slúži zároveň pre praktickú výučbu budúcich veterinárov v rámci univerzity.


K žiakom základnej školy sa na mieste neplánovane pridalo aj niekoľko študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach s p. učiteľkou Šaššákovou. Spoločne sa ocitli v priestoroch ošetrovní, kde boli svedkami aj aktérmi lekárskych postupov a zákrokov na vtáčích pacientoch pod vedením MVDr. Molnára a jeho spolupracovníkov. Zhodou okolností počas exkurzie na klinike pribudol aj čerstvý prípad – mláďa sokola myšiara s poraneným krídlom, takže deti mali jedinečnú príležitosť asistovať personálu kliniky bezprostredne pri poskytovaní prvého ošetrenia. Počas exkurzie sa deti zoznámili s viacerými druhmi sov a dravých vtákov, ktoré si mohli zblízka obzrieť aj podržať, a vypočuli si množstvo zaujímavých odborných informácií.


Účastníci exkurzie si domov odniesli zážitky, zaujímavú skúsenosť a nové poznatky, ktoré, veríme, priaznivo ovplyvnia ich vzťah k prírode aj presvedčenie o potrebe jej ochrany.