Vtáčia Akadémia predstavuje - označovanie vtákov krúžkami

Napísal(a)  Roman Slobodník, Lucia Deutschová nedeľa, 06 august 2017 20:38

 

#VtaciaAkademia

História
Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú ešte do 18. storočia, prvé označené vtáky boli lastovičky – ornitológovia sa pomocou nite snažili dokázať, že sa sťahujú na juh. Základy systematického krúžkovania boli položené pred sto rokmi, kedy Hans Christian Cornelius Mortensen začal s označovaním škorcov, ktoré u neho hniezdili v búdkach. Chcel si overiť, či sa škorce vracajú naspäť do jeho búdok.

 

Význam
Krúžkovanie je odborná metóda výskumu, pôvodne zameraná na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie. Dnes z krúžkov vieme, ako dlho vtákom sťahovanie trvá, kde sa zastavujú na odpočinok a kŕmenie, aký je ich vek, odkiaľ presne pochádzajú, či ktoré územia sú dôležité pre ich život. V súvislosti so zmenou klímy nám krúžkovanie u niektorých druhov potvrdilo aj zmenu migračných trás. Vďaka odčítaniu krúžkov sa na Slovensku potvrdilo napríklad hniezdenie samíc sokola sťahovavého a samice sokola červenonohého, ktoré sa vyliahli v Maďarsku. Preukázaný bol i výskyt mnohých ďalších druhov z rozličných krajín. Pri systematickom zbere a vyhodnocovaní výsledkov má krúžkovanie veľký význam pri poznaní špecifických nárokov a preferencií druhov. Vďaka týmto vzácnym údajom z označených jedincov vieme účinne nastaviť opatrenia, ktoré pomôžu celej populácii.

 

Priebeh
Na Slovensku je v súčasnosti približne 80 krúžkovateľov s licenciou, z toho aktívnych je asi 50. Ročne sa u nás okrúžkuje asi 60 000 vtákov. Z 360 druhov vtákov sa podarilo okrúžkovať asi 150 – niektoré druhy sa u nás vyskytnú len v malom počte, iné iba sporadicky, prípadne je ich odchyt veľmi náročný.
Počas krúžkovania sa vták drží za telo a nohu, aby sa veľmi neotáčal. Krúžok sa nasadzuje na behák tak, aby vták, keď stojí, mal číslo krúžku jasne čitateľné. Snažíme sa, aby vplyv človeka počas krúžkovania bol čo najmenší, pri odchyte do sietí ich často kontrolujeme, aby bol vták čo najskôr vypustený späť do prírody. Na to sa kladie veľký dôraz počas skladania skúšok pred komisiou – nimi musí prejsť každý záujemca. Väčšie druhy (napr. bociany, dravce, sovy) sa krúžkujú najčastejšie ešte ako mláďatá na hniezde. Získané údaje (druh, vek, pohlavie, dátum a lokalita) sa zaznamenávajú do ornitologickej databázy, pričom každý krúžok má jedinečné číslo.

 

Príbehy
Sokol červenonohý: V roku 2016 sme okrúžkovali 16 mláďat. Vďaka krúžkom sa potvrdil návrat štyroch mladých sokolov – 3 samičiek a 1 samca, na pôvodnú lokalitu. Ide o vôbec prvý potvrdený prípad na Slovensku. Vzhľadom k vysokej úmrtnosti mláďat to považujeme za unikát.


Orol krikľavý:
• Koncom júna 2017 sa Milanovi Žihľavníkovi v blízkosti Kláštora pod Znievom podarilo odfotiť orla krikľavého s krúžkami. Orla krúžkoval ako mláďa v roku 2014 náš člen, Miro Dravecký.
• Veľkým návratom sa dá označiť opätovné pozorovanie dvoch orlov krikľavých, ktorých v roku 2005 označil Karol Šotnár na hniezde v okrese Prievidza. Orol s farebným krúžkom KK hniezdi pri Partizánskom, druhý s krúžkom KA na Hornej Nitre.


Muchárik bielokrký: 12.júna 2009 bolo okrúžkované mláďa v búdke v pohorí Vtáčnik. Napriek tomu, že ide o druh menší ako vrabec a migruje do Afriky, sa tento jedinec dožil minimálne 8 rokov. 9. mája 2016 bol totiž kontrolovaný v búdke ako hniezdiaca samica asi 300 metrov od miesta, kde sa vyliahol.


Kalužiak močiarny: 8.augusta 2006 bol odchytený kalužiak so švédskym krúžkom. Označili ho na stacionári Ottenby iba 5 dní predtým (3.8.), vo vzdialenosti takmer 900 kilometrov.


Sokol myšiar: 13. novembra 2001 bol na západnej Sahare (Ak Dakhla) nájdený sokol myšiar, krúžkovaný ako mláďa len 4 mesiace predtým vo Švédsku, čím mu patrí uznanie za prekonanie vzdialenosti 4 688 kilometrov.


Sokol ostrovný: krúžkovaný v Španielsku 23.9.2002 bol nájdený 28.1.2003 na Madagaskare. Prekonal teda obdivuhodných 8 163 kilometrov.