Priebežné výsledky - máj 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 06 jún 2018 11:27

 

ZSD realizovala inštaláciu odkloňovacích prvkov na štyroch úsekoch vedení 22 kV – Bánov, Dvory nad Žitavou, Kráľová a Ľubá. Na východe sa v máji prvky neinštalovali - C1.

 

Prebiehala kontrola výsadby stromov – stavu drevín a starostlivosti - C2.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Koordinácia kontroly úsekov s pracovníkmi ŠOP SR, ktorí realizujú monitoring rovnako v rámci projektu - D1.

 

Aktívny monitoring obsadenosti búdok a hniezd, kontrola populácie orla kráľovského a sokola rároha v projektových územiach - D2.

 

Kontrola syslích lokalít a počítanie sysľov – aktuálne čísla z posledného sčítania: Gemerská Hôrka – 80 sysľov, 330 dier, Hrhov – 250 jedincov, 1300 dier. Pomaly sa začínajú objavovať aj tohoročné mláďatká - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. Oslovili sme stredné a základné školy v Bratislave s ponukou komentovanej prehliadky, školy žiaľ o túto možnosť neprejavili záujem - E1.


V máji sme zverejnili 2 tlačové správy v sekcii Aktuality, informáciu o ďalšej prednáške k výstave o orlovi krikľavom v Košiciach a tiež sme propagovali Noc múzeí - E3.

 

V máji sme publikovali tlačovú správu zameranú na výsledky projektu na dvoch syslích lokalitách v Slovenskom krase. Pripravili sme tlačovú konferenciu a zároveň tlačovú správu k inštalácii ekozábran v Šuranoch. Zaznamenali sme 19 mediálnych výstupov - 14 v online forme, 2 v tlačenej forme, 1 výstup v rádiu a 2 výstupy v TV, napríklad tu. Opäť sme zaznamenali jeden výstup aj v anglickom jazyku.

Propagovali sme Noc múzeí v Košiciach, kde je výstava o orlovi krikľavom, súčasťou sú aj informácie o projekte LIFE Energia a ukážky odkloňovačov.

Noci múzeí sme sa 19. mája aj osobne zúčastnili. 2 654 – to je počet návštevníkov tohto obľúbeného podujatia v historickej budove múzea, kde sa nachádza výstava o orlovi krikľavom. Prezentovali sme širokej verejnosti problematiku vtáky vs. elektrické vedenia, projekt LIFE Energia, aktivity, doposiaľ získané výsledky z aktivity C1 a D1. Súčasťou výstavy bola konzola vedenia 22 kV a rôzne spôsoby ošetrenia vedenia voči zásahom a nárazom.


Dňa 14.5.2018 boli projektovému partnerovi ZSD prezentované doposiaľ získané výsledky z aktivity D1 na západnom Slovensku. Súčasťou prezentácie boli aj videá natočených reakcií vtákov na ošetrených úsekoch 22 kV vedení.
Aktívna komunikácia s partnermi z energetických spoločnosti ohľadne inštalácie odkloňovacích prvkov, plánovaní termínov, aktualizácie podkladov
Dňa 2.5.2018 – stretnutie s projektovým partnerom ZSD k otázke ošetrovania el. vedení na západnom Slovensku - E5.