Ornitológovia zverejnili výsledky medzinárodného sčítania dravcov

Napísal(a)  Redakcia štvrtok, 07 február 2019 09:18

 

V polovici januára sa Ochrana dravcov na Slovensku zapojila do zimného medzinárodného sčítania dravcov v panónskom bioregióne. Kým spoločný monitoring v šiestich krajinách regiónu - v Maďarsku, Česku, Rakúsku, Srbsku a Rumunsku - sa uskutočnil po druhýkrát, národné sčítanie už po trinásty krát. Získané údaje majú veľký význam z hľadiska zabezpečovania ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú.

 

„Počas troch dní kontrolovalo 55 terénnych mapovateľov na Slovensku najmä nížinné oblasti a zaznamenávali údaje o pozorovaných jedincoch. Kontrola bola prioritne zameraná na orlov kráľovských, účastníci však zbierali údaje aj o orliakoch morských, sokoloch rárohoch a ďalších druhoch dravcov. Slovenskí mapovatelia skontrolovali 100 UTM štvorcov 10x10 km s prioritným zameraním na hniezdiská a zimoviská vzácnych dravcov na západnom Slovensku, zároveň však boli mapované oblasti na nížinách a vodné biotopy na väčšine územia Slovenska. Pozorovali sme aj zimujúce druhy zo severnej Európy, či až z tundry, ako sú myšiaky severské, kane sivé či vzácne sokoly kobce. Celkovo bol počet sčítaných druhov oproti minulému ročníku nižší o 20 - 30 percent. Menej bolo najmä orliakov morských a myšiakov severských. Predpokladáme, že na nižšom počte orliakov sa podpísali minuloročné otravy,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Na Slovensku sa nám podarilo zaznamenať 46 jedincov orlov kráľovských, 40 orliakov morských a 24 sokolov rárohov. Po zosumarizovaní údajov zo všetkých šiestich krajín, ktoré sa do medzinárodného sčítania zapojili, bolo v kontrolovanom území panónskeho bioregiónu pozorovaných spolu 509 orlov kráľovských, 992 orliakov morských a 52 sokolov rárohov. Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že orly sa vyskytujú vo vysokom počte, nie je to pravda. Pozorovania orlov a orliakov sú pomerne zriedkavé. Napríklad v Maďarsku, v oblastiach s najvyššou hustotou populácie orliakov morských, bolo na území o rozlohe 100 km2 v priemere zaznamenaných 4,5 jedincov, orlov kráľovských dokonca len 2,5 jedincov. Pre lepšie pochopenie - aby ste našli jedného orliaka morského, museli by ste prejsť územie o rozlohe 3 000 futbalových ihrísk. Pri orlovi kráľovskom by táto rozloha narástla dokonca na 5 000 futbalových ihrísk,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Počas termínu medzinárodného sčítavania orlov sme pozorne sledovali, kde sa pohybujú aj obľúbené slovenské orlice Zora a Štefánia. Ide o mladé orly kráľovské, ktoré pred dvomi rokmi dostali GPS vysielačku. Vďaka nej vieme, kde sa aktuálne nachádzajú a či sú v poriadku. Verili sme, že sa nám ich podarí opäť stretnúť. V termíne medzinárodného sčítavania sa však nachádzali v maďarských národných parkoch Hortobágy a Körös-Maros. Údaje, ktoré získame z monitoringu, využívame pri ochrane dravcov. Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, je potrebné zachovať, preto sa zapájame napríklad i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú na hniezdenie,“ uzatvára Veselovský.

 

Monitoring orla kráľovského, orliaka morského a sokola rároha sa mohol uskutočniť aj vďaka podpore projektov Life Pannon Eagle a Life Energia.

 

Doplňujúce informácie:
• Počas zimného sčítania v roku 2018 sme pozorovali 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov.
• V roku 2018 u nás hniezdilo 17 párov orliaka morského, 31 párov sokola rároha, viac ako 60 párov orla kráľovského.
• Orol kráľovský a orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode, rovnako ako všetky dravce, nezastupiteľné miesto.
• UTM 10x10km je geografický referenčný systém - sieť, ktorou je zemský povrch rozdelený na štvorce o veľkosti 10x10km. Každý štvorec má vlastný kód, podľa ktorého sa dá identifikovať. Kvôli rovnakému vyhodnoteniu výsledkov boli počas medzinárodného sčítavania orlov zapisované výsledky pre každý štvorec samostatne.

Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.