Pre vtáky sú elektrické vedenia bezpečnejšie. Vďaka 4100 odkloňovačom

Napísal(a)  Redakcia piatok, 06 september 2019 13:52

 

5-ročný projekt LIFE Energia, ktorého cieľom bolo vytypovať rizikové vzdušné elektrické vedenia aj na východnom Slovensku (čo je distribučné územie VSD) a nájsť najvhodnejšie opatrenia, aby sa stali pre vtáctvo bezpečnejšími, úspešne v týchto dňoch končí.V rámci projektu boli definované potenciálne kolízne úseky vzdušných elektrických vedení (22 kV a 110 kV) v 5 Chránených vtáčích územiach a prvky, ktoré by vtáctvo upozornili na prekážky, a takto prirodzene odklonili ich prelet mimo elektrické vedenie. Na východnom Slovensku je výsledkom 4100 nainštalovaných zviditeľňovacích prvkov, o ktoré sa postaral prevádzkovateľ elektrického vedenia – spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD).


„Celkovo sme zmapovali až 2 500 km vedení v Chránených vtáčích územiach, a to v Medzibodroží, Ondavskej rovine, Košickej kotline, Slovenskom krase a Senianskych rybníkoch. Na základe monitoringu, na ktorom sa podieľalo 19 vyškolených mapovateľov, sme vybrali úseky v celkovej dĺžke 34 km, ktoré predstavujú pre vtáctvo potenciálne riziko kolízie,“ uviedla Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


Východoslovenská distribučná (VSD) rozplánovala na spolu 62 lokalitách inštaláciu ochranármi preferovaných typov zviditeľňovacích prvkov, a to typu FireFly, ktoré emitujú svetlo po zotmení a typu SWAN-FLIGHT Diverter, čo je tzv. statický prvok špirálového prevedenia. „Tieto prvky sme zakúpili a začali s postupnou inštaláciou, pričom kvôli terénu a rozmanitosti jednotlivých lokalít sme používali rôzne techniky, ako ich dostať na vzdušné vedenie. Napríklad z vysokozdvižnej plošiny, systémom prác pod napätím, použili sme však aj diaľkovo ovládaného robota, ktorý sa dokáže automaticky pohybovať a inštalovať prvky po vzdušných vedeniach a zemných lanách alebo dron. Vždy to záviselo od konkrétnej lokality a jej špecifík,“ vysvetlil Jozef Tóth, vedúci odboru Prevádzka VVN vedení a špecializované činnosti vo VSD. Výsledkom je už spomínaných 4 100 zviditeľňovacích prvkov, ktoré urobili vzdušné elektrické vedenia bezpečnejšími aj pre migrujúce vtáctvo. Posledné kusy sa inštalujú v lokalite Turňa nad Bodvou na 110 kV elektrickom vedení.


V súčasnosti prebieha monitoring efektivity opatrení, skúmajú sa reakcie vtáctva. „Tento monitoring robíme prevažne v ranných a večerných hodinách, kedy je horšia viditeľnosť a vtáctvo je zároveň veľmi aktívne. Podľa prvých výsledkov vtáky reagujú na ošetrené vedenie v predstihu a majú tak dostatok času bezpečne ho prekonať. Efektivita oboch prvkov dosahuje takmer 100 percent,“ uviedol Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.


Projekt LIFE Energia podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR. Majoritným investorom do projektových aktivít na východe bola Východoslovenská distribučná. Celkové náklady spoločnosti na realizáciu sa vyšplhali na približne 300-tisíc eur. Vďaka opatreniam VSD sa ročne zachráni asi 300 vtákov v spoločenskej hodnote približne 700 tisíc eur.

 

Fotografie z podujatia nájdete tu.