Deväť z desiatich opýtaných Slovákov si uvedomuje riziká nadzemných elektrických vedení pre vtáky

Napísal(a)  Máša Zuskinová štvrtok, 19 september 2019 13:59

 

„Letecké gule“, „farebné lopty“, „červené balóny“, „bóje“, „zástavky“, „visiace štítky“, „špirály“, „hrebene“, „hrable“, „bidlá“, „ostne“, „zuby“, „ježkovia“, „klobúky“, „zviditeľňovače“, „vlajočky“, „vizuálne prvky“, „odpudzovače“, „prasacie chvostíky“, „chráničky“, „kryty“, „reflexné prvky“, „odrazky“, „odleskové kartičky“, „plašičky“, „farebné pásiky“, „pohyblivé značenie“....

Tieto rozmanité slová použili obyvatelia Slovenska pre pomenovanie ochranných prvkov, ktoré si všimli nainštalované na vodičoch a stĺpoch elektrických vedení v krajine. Viacerí nemali problém ani s presným označením jednotlivých typov ako sú Ribe lamely či FireFly, o ktorých sa dopočuli a dočítali v médiách a na internete. Bez ohľadu na použité výrazy je zrejmé, že slovenskej verejnosti dnes nie je problematika ohrozenia vtáctva prevádzkou elektrických vedení a možných riešení neznáma, a to aj vďaka projektu LIFE Energia.


Potvrdili nám to odpovede z on-line prieskumu, ktorý sme uskutočnili v r. 2019 - v poslednom roku realizácie projektu. Zapojilo sa doň 466 študentov, pracujúcich aj dôchodcov z Bratislavy, Košíc, mnohých ďalších miest, ale i z malých obcí ako sú Hul, Jarok či Šiba. Odpovede poslali aj viacerí Slováci žijúci v susednom Česku, Rakúsku, ale aj v New Yorku či Dubaji. S podobnou anketou sme oslovili slovenskú verejnosť aj v r. 2015 v počiatočnej fáze projektu LIFE Energia, kedy sme získali 560 vyplnených dotazníkov od porovnateľnej vzorky respondentov.
Porovnanie odpovedí z oboch prieskumov prinieslo výsledky, ktoré nás pozitívne prekvapili. Tu sú niektoré z nich.

Prieskum 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieskum 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieskum 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieskum 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2019 takmer polovica opýtaných naprieč Slovenskom správne pomenovala chránené vtáčie územie v okolí svojho bydliska od Záhorského Pomoravia cez Žitavský luh a Tribeč po Tatry, Košickú kotlinu či Ondavskú vrchovinu. Správny postup pri nájdení zraneného vtáka či živočícha v prírode alebo v zástavbe zvolilo v odpovedi 60 % opýtaných, čo je o tretinu viac ako v r. 2015.
V rámci ankety sme zisťovali aj to, ako sa činnosť Ochrany dravcov na Slovensku počas trvania projektu dostala do povedomia občanov. Výsledok prekvapil.

Prieskum 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver prieskumu v r. 2019 sme sa pýtali aj na samotný projekt LIFE Energia. Takmer 60 % Slovákov uviedlo, že sa s týmto projektom stretlo, z toho tri štvrtiny aj poznajú jeho zameranie a aktivity, prípadne sa oň aj bližšie zaujímajú. Potvrdzuje to, že RPS a ostatní projektoví partneri boli úspešní nielen v praktických projektových činnostiach, ale aj v edukatívnej a propagačnej práci s verejnosťou.

Zdrojom informácií o projektových aktivitách boli predovšetkým web stránka projektu a ďalšie internetové stránky (24 %), mediálne výstupy v TV, rozhlase a tlači (13 %) a propagácia na sociálnych sieťach (30 %). Každý piaty respondent sa s prezentáciou projektu stretol aj priamo na niektorom z podujatí pre verejnosť (výstavy, exkurzie, besedy) alebo na informačných tabuliach.
Ďakujeme všetkým, ktorí zapojením do ankety prispeli k úspešnému zavŕšeniu nášho spoločného úsilia.

 

Úvodná foto: Inštalácia prvkov na východnom Slovensku, zdroj: Východoslovenská distribučná, a.s.