Ideme do finále a bilancujeme

Napísal(a)  Lucia Deutschová štvrtok, 03 október 2019 09:39

Ani sme sa nenazdali, 5 rokov utieklo ako voda a my sa blížime do finále najväčšieho projektu svojho druhu, aký sa doposiaľ na Slovensku realizoval a ktorý nesie názov LIFE Energia.

Dosiahli sme množstvo úspechov, o ktorých sa dozviete neskôr, pretože ich zosumarizujeme v takzvanej Správe pre verejnosť.


Prvoradé bolo stretnúť sa v okruhu širšieho projektového tímu a navzájom sa podeliť o to, čo sme sa naučili, čo sme získali a predovšetkým aké skvelé výsledky sme spolu dosiahli. Takéto stretnutie sme pripravili 24. septembra v Banskej Bystrici. Okrem príjemcov projektu (Ochrana dravcov na Slovensku, Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR), prišli a skúsenosti prezentovali zástupcovia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Vzácnym a dôležitým hosťom boli odborníčky z Krajského úradu Brno (ČR) a Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR, ktoré predstavili aktivity na ochranu vtáctva pred elektrickými vedeniami, ako i využitie výsledkov Life Energia a praktické príklady spolupráce v ČR. Veľmi si tiež vážime účasť a pozitívne hodnotenie našej práce v príhovore zástupkyne Ministerstva životného prostredia SR.


Projekt LIFE Energia bude oficiálne ukončený 31.12.2019. Našou ďalšou úlohou je, aby spolupráca všetkých záujmových skupín, ktorá sa rozvinula oveľa viac, ako sme v počiatkoch projektu vôbec dúfali, naďalej pokračovala a rástla. Cieľ ostáva jasný – prevencia a optimalizácia riešení pre účinnú ochrana vtáctva pred negatívnym vplyvom elektrických vedení.