Kontakt

Lucia Deutschová manažérka projektu
Marek Galis odborný koordinátor
Ervín Hapl odborný pracovník – východné Slovensko
Jozef Chavko odborný pracovník – západné Slovensko
Martina Badidová PR manažér projektu LIFE Energia
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR