Energia okolo nás

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Energia okolo nás

Vtáky predstavujú veľmi dôležitú súčasť biodiverzity – druhovej rozmanitosti krajiny. Spestrujú život človeka svojím spevom, krúžením nad krajinou, ale sú tiež dôležitou súčasťou potravného reťazca. Mnohé plnia v prírode sanitárnu funkciu, keď požierajú iné uhynuté živočíchy. Potravou mnohých vtákov sú napríklad poľnohospodárski škodcovia (myši, hraboše), ale tiež hmyz. Menšie vtáky sa stávajú potravou iných druhov, taktiež hniezda či dutiny vtákov môžu využívať iné vtáky, ale aj ďalšie živočíchy, na úkryt či rozmnožovanie.

Človek dokázal počas svojej existencie na Zemi veľmi výrazne pretvoriť pôvodnú krajinu. Tempo zmien je príliš rýchle – oveľa rýchlejšie ako genetické adaptácie vtákov, ktoré sa týmto zmenám nedokážu prispôsobiť. Jedným z aspektov pretvárania prirodzenej krajiny je budovanie množstva umelých bariér – prekážok pre vtáctvo. Tieto bariéry sú, na rozdiel od vtákov, v krajine neprirodzeným, novým prvkom. Patria medzi ne rôzne prvky infraštruktúry, ako sú cestné komunikácie, veterné turbíny, ale tiež distribučná sieť elektriny – nadzemné elektrické vedenia.

Žijeme v dobe, kedy si už život bez elektriny nevieme predstaviť, stala sa našou každodennou súčasťou a nevyhnutnosťou, ako napríklad pitná voda. To, že si zapneme svetlo alebo spotrebič vždy, keď to potrebujeme, vnímame rovnako samozrejme ako to, že si z kohútika napustíme pitnú vodu. V roku 1918 bolo elektrifkovaných len 2 % obcí na Slovensku, v roku 1946 to bolo už vyše 40 % a dnes je distribúcia elektriny zabezpečená do každej obce. Elektrifikácia znamenala výstavbu a neustále rozširovanie siete nadzemných elektrických vedení, ktoré zabezpečujú prenos elektriny z elektrární k užívateľom. V tom čase nikto nepomyslel na to, aké závažné riziká budú tieto bariéry v krajine predstavovať pre vtáctvo – spolu s inými prekážkami vo voľnej krajine, ako napríklad cestná a letecká premávka, či výškové budovy, sú nadzemné elektrické vedenia dôležitým faktorom, významne vplývajúcim na život vtáctva.

Vznik nadzemnej siete elektrických vedení bol napríklad jednou z hlavných príčin vymiznutia dropa veľkého z nášho územia – po roku 1970 klesali počty tohto druhu, ktorý je dnes u nás považovaný ako hniezdič za vyhynutého. Budovanie vedení v letovej hladine dropov totiž spôsobovalo ich úhyny v dôsledku závažných kolízií.

partneri