Mediálne výstupy

 

Práca s médiami je veľmi dôležitým nástrojom, prostredníctvom ktorého môžeme informovať o významných aktivitách projektu, dosiahnutých výsledkoch a prinášať všetky potrebné informácie širokej verejnosti. Tým chceme dosiahnuť zlepšenie vnímania ochrany prírody medzi ľuďmi, či už vo vzťahu k projektu LIFE Energia, alebo všeobecne.

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR