Rehabilitácia zraneného vtáctva

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Rehabilitácia zraneného vtáctva

Predpokladáme, že počas monitoringu vedení bude nájdených mnoho vtákov, poranených v dôsledku stretu s vedením. Jedná sa často o závažné zranenia, najčastejšie zlomeniny, ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc. V rámci projektu bude zakúpené vybavenie pre 8 rehabilitačných staníc v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR (Bratislava, Malacky, Dunajská Streda, Nitra, Banská Štiavnica, Brzotín, Rimavská Sobota, Trebišov), opravené budú voliéry a iné priestory pre hendikepované živočíchy. V Rozhanovciach pri Košiciach bude kompletne zrekonštruovaná veľká rehabilitačná stanica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V týchto zariadeniach budú ošetrované a rehabilitované vtáky, nájdené počas monitoringu, alebo mimo neho. Predpokladáme, že počas trvania projektu bude odborná starostlivosť poskytnutá minimálne 250 jedincom rôznych druhov vtákov.

 

Informácie o projektových výsledkoch od 1. júla 2018 nájdete v priebežných výsledkoch tu.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 30. jún 2018

  • Profesionálna starostlivosť bola zabezpečená pre 1 952 vtákov v rehabilitačných staniciach, ktoré sú zapojené do projektu. 941 vtákov bolo vypustených do voľnej prírody.

  • V 8 záchranných staniciach Štátnej ochrany prírody SR  (ŠOP SR) bolo ošetrených 1731 vtákov, vrátane 6 jedincov cieľových druhov vtákov (orol krikľavý, orol kráľovský, sokol rároh), 863 vtákov bolo vypustených do voľnej prírody.

  •  V záchranných staniciach ŠOP SR bolo ošetrených 66 vtákov po jasne dokázanej kolízii s elektrickými vedeniami. Skutočný počet zranení spôsobených nárazom do vedenia je podľa odhadov vyšší.

  •  Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v Košiciach bolo ošetrených 221 vtákov. 78 vtákov bolo vypustených do voľnej prírody, vrátane sokola rároha.

  •  4 vtáky boli na UVLF prijaté na ošetrenie po kolízii s elektrickým vedenín  (vrýtane sokola rároha a orla kráľovského). Aj u ďalších prijatých jedincov sa predpokladá, že sa zranili pri náraze do elektrického vedenia, avšak kvôli poškodeniu tkanív to nebolo možné potvrdiť.

  • Na ošetrovaní vtáctva sa aktívne podieľalo 738 vysokoškolských študentov zo Slovenska a 202 medzinárodných študentov UVLF.

  • Voliéra v Rozhanovciach bola zrekonštruovaná a oficiálne otvorená v decembri 2015. Pri rekonštrukcii boli pôvodné voliéry odstránené, pretože boli v nevyhovujúcom technickom stave spôsobenom dlhodobým používaním a nespĺňali základné princípy welfare a veterinárnej starostlivosti. V dôsledku toho neboli voliéry vôbec využívané. Rekonštrukciou sa vytvorilo 5 nových menších voliér a jedna veľká rozlietávacia voliéra spĺňajúca najvyššie štandardy.

  • Nová voliéra bola postavená v CHVÚ Záhorské Pomoravie v decembri 2014 a jedna nová voliéra bola postavená v Bratislave v júli 2016.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri