redakcia

redakcia

Tlačová správa Bratislava, 7. august 2019
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení, ich sumárna dĺžka je približne až 35 tisíc kilometrov. Súčasťou rozvodného systému elektriny je aj prenosová sústava, tvorená kovovými stožiarmi, ako nosnými prvkami nadzemných elektrických vedení. Konštrukcie stožiarov sú dlhodobo využívané vtáctvom, ako bezpečné a vhodné miesta na hniezdenie. Týmto spôsobom sa rozhodol hniezdiť aj sokol lastovičiar, ktorý svoje potomstvo vychováva až v letných mesiacoch. Energetici prerušili práce na vedení, kde tieto sokoly hniezdia, aby im umožnili nerušenú výchovu štyroch mláďat.

streda, 14 august 2019 13:01

Mediálne výstupy - apríl - jún 2019

nedeľa, 07 apríl 2019 12:09

Mediálne výstupy - január - marec 2019

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti, teda rôznorodosti životných foriem a druhov. Jedným z účinných nástrojov na predchádzanie zániku významných území a zachovanie druhov je sieť Natura 2000. Jej súčasťou sú okrem iných lokalít aj takzvané Chránené vtáčie územia (CHVÚ), vyhlásené za účelom ochrany kritériových druhov vtákov, ohrozených na európskej úrovni.

štvrtok, 16 máj 2019 08:55

Ľudský odpad ohrozuje vtáctvo

Čo môžeme urobiť okrem toho, že sa podchvíľou pozastavíme a zhrozíme nad statusom na sociálnej sieti, videom, fotkou v novinách?

 

Aj keď sa nám zdá, že počas mrazov príroda spí, nie je to celkom pravda. Práve v zime sa slovenská krajina stáva domovom „exotických“ druhov, ktoré v inom období roka neuvidíme. Prilietajú zo severnejších častí Európy za potravou, ktorej u nás nájdu viac, než vo svojej domovine. Prvé prílety zimných návštevníkov registrujeme už od konca septembra, počet druhov i jedincov postupne rastie.

štvrtok, 27 december 2018 15:53

Zásady správneho prikrmovania v zime

Vonkajšie teploty klesajú s postupujúcou zimou stále nižšie. Ľudia sa môžu obliecť, no vtáctvo potrebuje dostatok energetických zásob. Čím dlhšie mrazivé dni trvajú a čím väčšia časť krajiny je skrytá pod snehom, tým dôležitejšie je pomáhať operencom doplnkovou potravou. Prečo? Kedy začať a kedy skončiť? Aké je vhodné kŕmidlo a kam ho dať? Čím kŕmiť a čím určite nie? Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku pripravili jednoduché pravidlá, ich rešpektovaním bude naša pomoc účinná.

Tlačová správa RPS, 6.10.2014

Muráň 10. septembra (RPS) – Elektrické vedia v krajine by v budúcnosti už nemali byť tak veľkou hrozbou pre vtáky. Riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Lucia Deutschová, potvrdila, že sa s energetikmi dohodli na realizácii spoločného projektu Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000. Členovia riadiacej rady projektu, aby sa dohodli na prvých spoločných krokoch v obci Muráň v okrese Revúca.

Bratislava 23. októbra (RPS) – Testy DNA potvrdili, že orly kráľovské, narodené na Slovensku, hniezdia v Maďarsku. Spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) to potvrdili údaje maďarských zoológov. Ako povedala riaditeľka RPS Lucia Deutschová, na Slovensku odoberali vzorky krvi, keď boli mladé orlíčatá v hniezde. Vzorky pre porovnanie odoberali v Maďarsku z pierok, ktoré našli v blízkosti ich nového domova.

Tlačová správa - Bratislava, 4. december 2014

Bratislava 4. decembra (RPS) – Európa bude čoskoro ešte ligotavejšia. Najviac to bude viditeľné na trasách vysokého napätia, ktoré križujú vtáčie migračné cesty. 

partneri