redakcia

redakcia

štvrtok, 31 október 2019 10:42

Mediálne výstupy júl - október

Tlačová správa

Kedysi pomerne bežné, dnes ohrozené zánikom pasienkov. Sysle pasienkové niektorí nazývajú aj slovenské surikaty. Je pre nich tak isto typický vzpriamený postoj na zadných nohách a mimoriadne rýchle, trhané pohyby. Vysoké teploty počas babieho leta umožnili sysľom byť „dlho hore“ pred tým, než sa uložili na zimný spánok. Ten potrvá približne do marca, rovnako v závislosti od aktuálneho počasia. Aby zimu prežilo čo najviac jedincov, podporujú ich odborníci doplnkovým krmivom. Sysľom chutí slnečnica, jačmeň, ovos, vlašské orechy i jablká.

štvrtok, 10 október 2019 11:57

Priebežné výsledky júl - september 2019

Všimli ste si, že už sa neozýva kukučka ani dážďovníky? Odleteli aj „vaše“ bociany, pričom vídate ich kŕdle na poliach? Príčinou je ich cesta na africký kontinent. Fenomén vtáčieho ťahu nedbá na počasie a aktuálne teploty. Inštinkt migrantov velí jasne – po výchove mláďat sa vydajú na dlhú púť. Čakajú nás jedinečné pozorovania tiahnucich kŕdľov, odpočívajúcich skupín a fascinujúcich preletov. Všetko iba začína - spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku pravidelne hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150.

V študentskom časopise ARDO Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyšiel článok, ktorý bilancuje projekt #LifeEnergia, môžete si ho prečítať.

Tlačová správa Bratislava
Sokol červenonohý zimuje v južnej Afrike. Po hniezdnom období, ktoré začína výberom teritória v apríli a končí odchovaním mláďat v júli až auguste, sa aj naša populácia vydáva na túto dlhú púť. Slovensko je dôležitou križovatkou migračných ciest, preto bolo možné najmä v septembri pozorovať vzácneho sokola tam, kde sa bežne nevyskytuje. Najpočetnejšia hniezdna lokalita druhu, ktorá sa nachádza hneď pri Bratislave, je zároveň obľúbeným skupinovým nocoviskom. Počas vrcholu migrácie tu bolo v jeden večer spočítaných najviac 27 jedincov.

 

Tlačová správa Bratislava, 7. august 2019
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení, ich sumárna dĺžka je približne až 35 tisíc kilometrov. Súčasťou rozvodného systému elektriny je aj prenosová sústava, tvorená kovovými stožiarmi, ako nosnými prvkami nadzemných elektrických vedení. Konštrukcie stožiarov sú dlhodobo využívané vtáctvom, ako bezpečné a vhodné miesta na hniezdenie. Týmto spôsobom sa rozhodol hniezdiť aj sokol lastovičiar, ktorý svoje potomstvo vychováva až v letných mesiacoch. Energetici prerušili práce na vedení, kde tieto sokoly hniezdia, aby im umožnili nerušenú výchovu štyroch mláďat.

streda, 14 august 2019 13:01

Mediálne výstupy - apríl - jún 2019

nedeľa, 07 apríl 2019 12:09

Mediálne výstupy - január - marec 2019

Strana 1 z 2

partneri