Projektové výsledky za obdobie 1.9.2014 – 31.3.2015

Napísal(a)  utorok, 31 marec 2015 16:58
  • Pripravená bola metodika na indentifikáciu rizikových úsekov (A1), ktorú priebežne aktualizujeme na základe výsledkov terénneho prieskumu (C1). Metodika bola predstavená mapovateľom na úvodnom školení (A1).

  • Vyškolených bolo 56 mapovateľov (A1), 46 z nich sa zapojilo do monitoringu (C1), skontrolovaných bolo 5932 km vedení v rámci základného mapovania v 13 projektových chránených vtáčích územiach. Boli nájdené zvyšky 1909 vtákov 78 druhov. V databáze bolo zaznamenaných 56609 údajov a viac ako 62300 fotiek. Bolo realizované porovnanie viacerých prvkov na zviditeľnenie vedení pre vtáky, za účelom výberu najvhodnejšieho produktu (C1).

  • Odborná starostlivosť bola zabezpečená pre 153 vtákov v zariadeniach Štánej ochrany prírody SR a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (C4).

  • Obidve lokality s výskytom sysľa pasienkového v území Slovenského krasu sú monitorované v rámci aktivity C5, aktívne nory sú zaznamenané do databázy v záujme určenia veľkosti a distribúcie populácie.

  • V záujme posúdenia socio-ekonomického vplyvu projektu (D4) bola navrhnutá štruktúra odbornej štúdie, ohľadom spolupráce bolo oslovených 300 obcí a 280 škôl v projektových územiach, 548 respondentov sa zapojilo do verejného prieskumu.

  • Na adrese www.lifeenergia.sk bola vytvorená projektová web stránka (E3), v rámci aktivity E4 boli organizované 4 tlačové konferencie, vydaných bolo 6 tlačových správ, dosiahli sme 25 online článkov, 6 tlačených, 10 TV príspevkov, 8 rozhovorov v rozhlase.

  • V rámci aktivity E5 prebieha pravidelná komunikácia so záujmovými skupinami a v rámci aktivity F3 bola nadviazaná spolupráca s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, v rámci iných LIFE aj iných projektov.

  • Projektový manažment je zabezpečený (F1), prvé stretnutie Riadiacej Rady projektu sa konalo v septembri (F2).

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.