Priebežné výsledky - august 2016

Napísal(a)  sobota, 10 september 2016 12:36

ZSD,a.s. ukončila verejné obstarávanie, boli vybraté tri prvky, ktorých účinnosť sa bude na západnom Slovensku testovať. So ZSD bol konzultovaný a dohodnutý návrh na rozmiestnenie odkloňovacích prvkov pre inštaláciu na vedenie vybraných úsekov 22 kV, konkrétne aký prvok sa na akom úseku použije. Zohľadnený bol aspekt ochrany vtáctva a technických možností jednotlivých úsekov. Inštalácia prvkov na východnom Slovensku pokračuje – C1.

Na dodanie, výsadbu a starostlivosť o 550 ks stromov bol prostredníctvom verejnej súťaže cez Elektronický kontraktačný systém vybraný dodávateľ Green Oasis s.r.o.. Stromy budú vysadené na 3 lokalitách v projektových Chránených vtáčích územiach: Bodza, Lipové, Jakubov, v CHVÚ Záhorské Pomoravia, Dolné Považie a Ostrovné lúky. So zástupcom vybraného dodávateľa už bola realizovaná v zmysle zmluvy aj prvotná obhliadka lokalít – C2.

Na oboch lokalitách – Hrhov aj Gemerská Hôrka, je naďalej potrebné intenzívne kosiť, z dôvodu častých dažďov a vysokej, rozrastenej vegetácie – C5.

Bol vypracovaný Manuál pre monitoring efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov, ktorý bol rozposlaný projektovým partnerom VSD,a.s., ZSD, a.s. a ŠOP SR na pripomienkovanie. Manuál pozostáva z teoretickej časti, metód zberu údajov v teréne a z monitorovacieho protokolu. Manuál je smerodajný pre zber informácií v teréne na ošetrených úsekoch a následné vyhodnotenie efektivity inštalovaných prvkov v lokalitách. Pokračoval monitoring správania sa vtáctva a efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov na úsekoch vedení 22 kV a 110 kV na východe krajiny v lokalite Turňa nad Bodvou, Kráľovský Chlmec a Nová Vieska pri Bodrogu – D1.

S MŽP sme spresňovali priebeh vernisáže výstavy. Požiadali sme o záštitu MŽP nad výstavou a poprosili ministra o otvorenie výstavy. Realizátor výstavy – firma Katosan,  pracuje na jej výrobe. Pre reklamnú agentúru, ktorá pripravuje grafické spracovanie panelov, sme dodali ďalšie fotografie a podklady, pripomienkovali sme ich návrhy. Oslovili sme niekoľko múzeí, galérií a centier s ponukou výstavy, za účelom zabezpečenia plynulého presunu a naplnenia cieľov projektu – E1.

Na web stránke boli v kategórii Aktuality publikované 4 články, ktoré vznikli z výsledkov sociologického prieskumu medzi mapovateľmi projektu. V kategórii Blog bola vytvorená sekcia "Najčastejšie otázky", kde bol zverejnený prvý zo série článkoch o otázkach, ktoré súvisia s problematikou vtáctvo a elektrické vedenia – E3.

Zaznamenali sme dve mediálne výstupy zo záchrany bocianov bielych v rehabilitačnej stanici UVLF, článok a video nájdete tu - E4.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.