Priebežné výsledky - január 2017

Napísal(a)  štvrtok, 09 február 2017 09:23

Pracovali sme na aktualizácii vrstvy stĺpov - vyhľadávali sa duplicitné záznamy a záznamy s nesprávnou polohou bodu - duplicitné záznamy sa odstraňovali a chybné polohy opravovali podľa ortofotomapy. Bolo nájdených vyše 600 duplicitných záznamov - C1.

Bola realizovaná kontrola výsadby v lokalite Jakubov so zástupcom obce a firmou Green Oasis. S obcou Jakubov bola podpísaná dohoda k výsadbe stromov na lokalite Jakubovských rybníkov pre rok 2017 - C2.

Všetky búdky aj hniezda sú už nainštalované! - C3

Bolo realizované čistenie plochy Gemerská Hôrka od kríkov. Okrem čistenia po obvode sme vyčistili pás a spojili aj obe izolované miesta výkytu sysľa. Pás rozširujeme tak, aby sa dal kosiť traktorom. Na aktivite sa podieľa aj NP Slovenský kras, ktorého zamestnanci kontrolujú plochu a pomáhajú pri odstraňovaní krovín ako členovia projektového tímu – zamestnanci na projekte - C5.

Na východnom Slovensku bola aktivita pre obdobie mesiaca január v zmysle Manuálu pre monitoring efektivity inštalácia odkloňovacích prvkov pozastavená, z dôvodu nízkeho aktuálneho stavu druhovej skladby a početnosti jedincov v lokalitách úsekov vedení 22 kV a 110 kV ošetrených odkloňovacími prvkami. Rovnaká situácia nastala aj na západnom Slovensku, kde nebol taktiež v zmysle manuálu realizovaný monitoring na ošetrených úsekoch. Na západnom Slovensku bola vykonaná kontrola úsekov vedení 22 kV ošetrených odkloňovacími prvkami, za účelom sledovania stavu druhovej skladby a početnosti jedincov v lokalitách (labute, volavky) - D1.

Výstava je vo Vedeckom parku UK, kde sa konali rôzne podujatia fakúlt UK, ambasády USA a pod., pričom návštevníci mali možnosť výstavu uvidieť, nakoľko sa nachádza priamo pri vchodových dverách Vedeckého parku. Pripravili sme tiež podklady pre článok, ktorý bol publikovaný na webovej stránke Vedeckého parku. Tým, ktorí zverejnili svoje fotografie s #sedimnavedeni na sociálnych sieťach, sme zaslali projektový balíček. Zabezpečili sme plán putovania výstavy od apríla 2017: OC Centro Nitra, Synagóga Šahy, Východoslovenské múzeum Košice - E1.

V kategórii Aktuality sme zverejnili 3 tlačové správy. V kategórii Najčastejšie otázky sme zverejnili 2 články - E3.

Zaznamenali sme 33 mediálnych výstupov, z toho 23 v online forme, 3 printy, 2 výstupy v rádiu a 5 výstupov v TV. O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku. Pripravili a zaslali sme dva abstrakty pre Zoologickú konferenciu v Brne k dvom príspevkom – jedna prezentácia týkajúca sa metodiky a jeden poster týkajúci sa dôležitých zistení projektu - E4.

 

 

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.