Priebežné výsledky - február 2017

Napísal(a)  štvrtok, 09 marec 2017 09:41


Západoslovenská distribučná, a.s. inštalovala 599 odkloňovačov v CHVÚ Záhorské Pomoravie - C1.

 

14.2.2017 bola realizovaná kontrola výsadby stromov v lokalite pri obci Bodza a Lipové. Počas kontroly neboli zistené opätovné poškodenia alebo krádež na stromoch/oporných drevených koloch - C2.


Pokračuje kontrola úsekov s inštalovanými odkloňovačmi v zmysle metodiky vypracovanej pre túto aktivitu - D1.

 

Výstava je vo Vedeckom parku UK. Začiatkom apríla sa bude presúvať do obchodného centra Centro v Nitre s niekoľkotisícovou dennou návštevou. Navštívili sme Elektrárňu Piešťany s cieľom dohodnúť sa na vhodnom priestore pre výstavu a dohodnúť sa na trvalom umiestnení výstavy - E1.

 

V časti Najčastejšie otázky sme publikovali článok o migrácii vtáctva s prepojením na projekt. V sekcii Aktuality sme publikovali článok o konferencii Danube Parks Connected, kde sme prezentovali výsledky projektu a článok o účasti na Zoologických dňoch v Brne - E3.

 

Publikovali sme dve tlačové správy - jednu o výsledkoch sčítania dravcov, ktoré sa realizovalo aj v projektových lokalitách, druhú o exkurzii, ktorá sa konala na Hrušovskej zdrži. 9. a 10. februára sme sa zúčastnili na konferencii Zoologické dny Brno 2017. Prezentovali sme výsledky projektu formou posteru a prednášky. Výstupom sú publikované dva príspevky v zborníku konferencie. Zaznamenali sme 12 mediálnych výstupov, z toho 8 v online forme, 2 printy a 2 reportáže v rádiu.
Exkurzie, ktorú sme uskutočnili v sobotu 11. februára, sa zúčastnilo takmer dvesto účastníkov. Konala sa v lokalite, ktorá je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde sa realizuje aj projekt LIFE Energia.
O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku.

Spracovali sme hodnotenie rizikovosti el. vedenia 2x 400 kV úsek Rimavská Sobota - hranica Maďarskej republiky na základe žiadosti TLP, ktorý realizovali posúdenie pre SEPS, a.s.
Pripravili sme elektronické formuláre pre monitoring ošetrených úsekov, ktoré by mali realizovať partneri zo ŠOP SR (lokality Jakubovské rybníky západ a Jakubovské rybníky - stred) - E5.


21.-22.2. sme sa na pozvanie kolegov z Nemecka zúčastnili Kick-off konferencie projektu Danube Parks Connected v nemeckom Ingolstadte, kde sme prezentovali výsledky projektu, nadviazali spoluprácu a viedli workshop - F3.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.