Priebežné výsledky - august 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 06 september 2017 13:30

 

 

Pokračuje inštalácia odkloňovacích prvkov na západnom Slovensku (oblasť Záhorie) aj východnom Slovensku. Inštalovaný bol úsek ID22 – Ždaňa - C1.


V lokalite Bodza a Lipové boli realizované kontroly stromov a oporných drevených kolov. Priebežne bol kontrolovaný stav výsadby, ujatosť drevín v lokalite Bodza a Lipové. Zo strany dodávateľa boli realizované údržby stromov v lokalite Jakubov, Bodza a Lipové. Údržba zahŕňala kontrolu upevnenia tubusov a polievanie - C2.


V rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach, zrekonštruovanej v rámci nášho projektu, pracovisku UVLF KE, sa podarilo vyliečiť sokola rároha, nájdeného ešte v júli. Sokol dostal v piatok 25. augusta druhú šancu a bol po liečbe zlomeniny krídla vypustený späť do voľnej prírody. V rámci obdobia po vyletení mláďat v tejto sezóne to bola už druhá záchrana – prvú realizoval pracovník projektu, Ján Lipták, keď pri kontrole hniezd našiel choré mláďatá. Jedno z nich odchytil, doma liečil a následne rovnako vypustil - C4.


Kosenie pokračovalo na oboch sylích lokalitách – Hrhove aj Gemerskej Hôrke C5.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Priebežne prebieha kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu efektivity odkloňovačov - D1.

 

Pokračujú kontroly úspešnosti hniezdenia sokola rároha a orla kráľovského – kontrola vylietaných mláďat a sumarizácia výsledkov - D2.


Pokračujú kontroly stavu populácie na oboch projektových lokalitách a sumarizácia výsledkov - D3.


Takmer celý august bola výstava v Elektrárni Piešťany v najväčšej miestnosti, vo vedľajšej miestnosti zároveň prebiehala výstava piešťanského ornitológa Ericha Kubicu o histórii ornitológie pod názvom „Láska v krídlach“. Súčasťou výstavy v Piešťanoch bol vzdelávací projekt pre verejnosť pod názvom letná Vtáčia Akadémia. V rámci nej sme o 17:00 realizovali dve komentované prehliadky výstavy pre verejnosť v (25.7. a 8.8.). V uvedené termíny boli predpoludním realizované prednášky a program pre tábor 45 detí pracovníkov ZSE. Súčasťou Vtáčej Akadémie sú informačné články, ktoré zverejňujeme v sekcii Aktuality.  Vyhodnotili sme súťaž prebiehajúcu v Elektrárni a zaslali výhry výhercom. Výstava sa v sobotu 26. augusta presťahovala do vestibulu Chemicko-technologickej fakulty STU s počtom študentov celej STU cca 10 000. STU plánuje v tejto časti vytvoriť oddychovú zónu pre študentov. Po dohode s vedením fakulty plánujeme pripraviť komentovanú prehliadku výstavy pre verejnosť. Priestory Chemicko-technologickej fakulty sú pre verejnosť otvorené - E1.

 

Celkovo sme na webe projektu publikovali počas augusta 3 tlačové správy a 2 články v sekcii Aktuality - E3.

 

Publikovali sme tri tlačové správy – jednu vo forme výzvy pre verejnosť pri záchrane sysľov, druhú o jesennej migrácii s prepojením na projekt. V piatok 25. augusta sa v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach uskutočnila tlačová konferencia pre médiá pri príležitosti vypúšťania vyliečeného sokola rároha, pre ktorú sme pripravili tretiu tlačovú správu. Konferencie sa zúčastnili viaceré médiá (RTVS – reportáž Sokolík opäť voľne lieta), ako aj partneri z VSD. Na youtube profile sme zverejnili zatiaľ 5 videí – zostrihov z diskusie, ktorá sa konala vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Postupne budeme zverejňovať aj ďalšie. Zaznamenali sme 30 mediálnych výstupov, z toho 17 v online forme, 3 v TV, 2 v rádiu a 8 vo forme printu. O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku - E4.

 

Realizovali sme posúdenie trasy 400 kV v projektovom území (Veľký Meder – Klížske Nemá) z hľadiska rizikovosti pre vtáky. Bola vyžitá metodika projektu a navrhnuté opatrenia podľa skúseností projektu. Komunikovali sme so zástupcom firmy Green Oasis ohľadom starostlivosti o stromy, s užívateľmi pozemkov, kde realizujeme manažment sysľa, absolvovali sme niekoľko stretnutí s energetickými spoločnosťami - E5.