Priebežné výsledky - september 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová štvrtok, 04 október 2018 09:29

VSD inštalovali prvky v lokalite Somotor a Veľké Raškovce. ZSD umiestnili prvky v okolí obcí Veľký Meder, Lubá, Ďulov Dvor. Zo strany ZSD bola kompletizovaná inštalácia prvkov na 22 kV vedenia naplánované v rámci projektu LIFE Energia, v rozsahu 43 km - C1.

 

Pokračovala kontrola projektovej výsadby a plánovanie prípadnej dosadby - C2.

 

Všetkým pacientom je v projektových rehabilitačných staniciach poskytovaná odborná starostlivosť - C4.

 

Pokračujeme s prikrmovaním, keďže sysle sa už pomaly poberajú na zimný spánok a potrebujú byť vykŕmené - C5.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Údaje sú zaznamenávané do projektovej databázy - D1.

 

Na oboch lokalitách pokračovalo počítanie syslích nôr - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť, už aj s novými svetlami - E1.

 

V septembri sme aktualizovali stránku o výsledky projektových aktivít za reportovacie obdobie v častiach Aktivity, Actions. V častiach Aktuality sme zverejnili 4 nové články, okrem tlačovej správy boli zamerané na Podunajský festival, ktorého sme sa zúčastnili, mapu ekologizovaných úsekov v rámci LIFE Energia (výstup monitoringu) a Envirodni SSE, kde sme propagovali výsledky projektu - E3.


Zverejnili sme tlačovú správu – príbeh záchrany sokola rároha s prepojením na projekt a výsledky hniezdenia v roku 2018. Zaznamenali sme 7 online výstupov. Projekt LIFE Energia sme prezentovali počas Envirodní skupiny SSE. Pravidelne sme aktualizovali Facebook o zábery a informácie z terénu, získané počas monitoringu efektivity prvkov - E4.

 

Komunikácia s firmou Green Oasis k starostlivosti o stromy na projektových lokalitách, pravidelné informovanie o termínoch starostlivosti a realizovanej údržbe.Komunikácia s energetickými spoločnosťami k inštalácií odkloňovacích prvkov na zostávajúcich úsekoch el. vedení 22 kV a 110 kV - E5.

 

24. septembra sa konalo piate stretnutie zástupcov Riadiacej Rady a spolupracovníkov projektu - F2.