Priebežné výsledky - február 2019

Napísal(a)  Lucia Deutschová pondelok, 11 marec 2019 10:21

 

  • Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov.

  • V rehabilitačnej stanici UVLF KE v Rozhanovciach pribudol vo februári jeden pacient, celkovo bola starostlivosť poskytovaná dvom pacientom. Na klinike UVLF KE ošetrovali 3 jedince, z toho novoprijaté vo februári boli 2. Starostlivosť je poskytovaná aj pacientom v partnerských staniciach Štátnej ochrany prírody SR.

  • Ošetrené úseky sú kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov.

  • Zahájený bol hniezdny monitoring, vrátane kontrol búdok a hniezd inštalovaných v rámci projektu.

  • Začala sa príprava záverečného prieskumu verejnosti.

  • Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť.

  • Vo februári sme zverejnili dva články v sekcii Aktuality, z toho jednu tlačovú správu a druhý článok sa venoval našej účasti na konferencii „Zoologické dny“.

  • Zverejnili sme tlačovú správu zameranú na výsledky zimného sčítania dravcov. Zaznamenali sme 11 online výstupov, 3 výstupy v TV, 3 výstupy v rádiu – spolu to bolo 17 mediálnych výstupov.

  • Venovali sme sa filmu – dohľadali sme ďalšie potrebné zábery, stretli sa s filmárom, prešli s ním aktuálnu verziu a navrhli úpravy a pripravili sme predbežný scénar filmu.

Foto: Linda Majdánová