Priebežné výsledky - marec 2019

Napísal(a)  Lucia Deutschová piatok, 29 marec 2019 09:16

 

 • Zo strany VSD boli realizované dve inštalácie odkloňovacích prvkov na vedení 22 kV. Inštalovaná boli prvky Špirála a FireFly. Inštalácia pre 22 kV je ukončená. Inštalácia zvyšných úsekov 110 kV bude pokračovať v čo možno najbližšom termíne vzhľadom k termínom vypínačiek el. vedení a poveternostným podmienkam.
 • Starostlivosť je poskytovaná všetkým jedincom v projektových staniciach ŠOP SR a na klinike + stanici UVLF.
 • Sysle sa po prebudení monitorujú a prikrmujú, zobudili sa na oboch lokalitách, Hrhov aj Gemerská Hôrka, zatiaľ vyzerá že zimu prežil rekordný počet sysľov, nepochybne aj vďaka prikrmovaniu pred zazimovaním.
 • Ošetrené úseky sú kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1.
 • Kontrola/úpravy a spracovanie došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov.
 • Pokračuje bol hniezdny monitoring, vrátane kontrol búdok a hniezd inštalovaných v rámci projektu.
 • Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť.
 • Nové články a tlačové správy nájdete na webe v sekcii Aktuality.
 • Projekt bol prostredníctvom krátkeho videa sumarizujúceho aktivity a výsledky prezentovaný na Výročnej členskej schôdzi Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom pri Slovenskej poľovníckej komore, 23. marca 2019 v priestoroch Technickej Univerzity vo Zvolene.
 • Stanovisko k technickému riešeniu vedenia 2 x 400 kV Senica, návrh opatrení na ochranu vtáctva.
 • Komunikácia so zástupcom ZSD k realizácií ošetrenia 22 kV vedenia, na ktorom dochádzalo k opakovaným úhynom jedincov Aquila heliaca (úsek už bol ekologizovaný).
 • Stretnutie so zástupcami SEPS, a.s. ohľadne výberu vhodných odkloňovacích prvkov na prenosových vedeniach.