TEAM

Written by  Wednesday, 01 April 2015 19:22

Základom nášho projektu je tím odborníkov z organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú projektovým témam. Predkladateľom projektu a hlavným koordinátorom je mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Partnermi projektu a pridruženými príjemcami sú organizácie Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Pozitívnym stanoviskom a odporúčacím listom Európskej komisii podporilo projekt aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
More in this category:
Raptor protection of Slovakia »