Oznam EN

 

Project LIFE Energy as implemented in thirteen SPAs (Special Protection Areas) in the period of 1st September 2014 - 31st December 2019 and was aimed at protecting the ten priority bird species. Project pages are currently updated only on an occasional basis.

Zážitky z mapovania elektrických vedení

Written by  Karol Šotnár Tuesday, 27 October 2015 15:27

Prechádzať a kontrolovať linky elektrických vedení nie je také nudné a nezáživné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Práve naopak, je to zmysluplná činnosť, bohatá na množstvo rôznych pocitov a zážitkov. Veď keď mesačne nabeháte vyše 200 km po poliach a občas narazíte na nasiaknutú oráčinku, zdá sa vám, že sa i vaše chodidlá už na ratice premieňajú. Inde prichádzate k asfaltovej ceste, kde zastaví auto a z neho vás poľovník pozoruje ďalekohľadom. Keď už prídete k nemu, stiahne okno a položí Vám zaujímavú otázku: ,,Nej ste Vy náhodou ze Sýrie?“ Občas zavítate do miestneho pohostinstva a zoznámite sa s miestnymi pohostinnými ľuďmi a environmentálna debata začne práve vtedy, keď padne otázka: ,, No a na čo Vy zbírate ty uhynulé vrabce pod tema stĺpama?“ Okrem toho si však môžete vo voľnom čase nazbierať lieskovce a orechy minimálne dva mechy.

Najkrajšie sú však zážitky s našimi vtáčími spolupútnikmi, kedy máte pocit, že pozorujete evolúciu v čase. Tak napríklad dňa 13.8.2015 sme zaznamenali 12 sokolov červenonohých pri obci Váhovce v okrese Galanta. Ťah kukučiek sme pozorovali pri obci Cífer dňa 14.9.2015 v agrocenóze v počte 23 jedincov. Migráciu sme registrovali aj u žltochvostov domových, trasochvostov bielych, skaliarikov sivých, včelárikov zlatých a iných druhov. Pekný bol pohľad aj na asi 60 beluší veľkých dňa 4.10.2015 pri Veľkom Grobe.

No a na záver ostáva už len veriť, že sa veľké dielo, projekt LIFE Energia v spolupráci s energetickými spoločnosťami (VSD, a.s., ZSD, a.s.), RPS, ŠOP SR, UVLF v Košiciach a dobrovoľníkov dotiahne do úspešného konca, čím sa na Slovensku každoročne ochránia tisícky vtáčích životov.