Aktivity

 

Projekt realizujeme prostredníctvom dvadsiatich dvoch skupín aktivít, z ktorých každá zahŕňa niekoľko činností. Ich cieľom je vytvoriť dlhodobo bezpečné zóny v lokalitách, ktoré sú pre vtáctvo najdôležitejšie z hľadiska migrácie, odpočinku a/alebo ako lovné či potravné prostredie a zabezpečiť okamžitú pomoc zraneným jedincom, ale tiež informovať, spolupracovať s cieľovými skupinami a zefektívňovať spoluprácu so všetkými dotknutými stranami.

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi zabezpečíme zviditeľnenie vedení.

Rehabilitácia zraneného vtáctva

Zraneným jedincom bude poskytnutá odborná starostlivosť.

Hniezdne a potravné príležitosti

Do krajiny umiestnime 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského.

Popularizácia projektu

Putovná výstava, informačné tabule, projektová webstránka ...

partneri