Aktuality

Aktuality

 

Neleníme, náš projekt je dynamický, vyvíja sa a prináša množstvo zaujímavých noviniek, poznatkov, výsledkov, o ktoré sa chceme s vami podeliť.

Záchrana mladého orla

streda, 30 október 2019 12:01

Dnes to bol zaujímavý deň. Na základe údajov z GPS vysielačky som bol skontrolovať územie s poľným lesíkom v okrese Topoľčany. V tomto území sa v posledných dňoch zdržiaval náš samec orla káľovského "Leoš", ktorému sme dali vysielačku v auguste 2019. Vysielačka neposlala "mortality" výstrahu, ani signál neprichádzal z toho istého miesta, ale priestorová aktivita jedinca bola veľmi nízka, tz. presuny na pár desiatok metrov v rámci toho istého územia a hlavne, signál už neprichádzal z otvorenej plochy (poľa), ale výhradne z lesného porastu.

Sysle ohrozuje zarastanie plôch, záplavy aj predátori

utorok, 29 október 2019 09:14

Tlačová správa

Kedysi pomerne bežné, dnes ohrozené zánikom pasienkov. Sysle pasienkové niektorí nazývajú aj slovenské surikaty. Je pre nich tak isto typický vzpriamený postoj na zadných nohách a mimoriadne rýchle, trhané pohyby. Vysoké teploty počas babieho leta umožnili sysľom byť „dlho hore“ pred tým, než sa uložili na zimný spánok. Ten potrvá približne do marca, rovnako v závislosti od aktuálneho počasia. Aby zimu prežilo čo najviac jedincov, podporujú ich odborníci doplnkovým krmivom. Sysľom chutí slnečnica, jačmeň, ovos, vlašské orechy i jablká.

Ideme do finále a bilancujeme

štvrtok, 03 október 2019 09:39

Ani sme sa nenazdali, 5 rokov utieklo ako voda a my sa blížime do finále najväčšieho projektu svojho druhu, aký sa doposiaľ na Slovensku realizoval a ktorý nesie názov LIFE Energia.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bilancuje projekt LIFE Energia

streda, 02 október 2019 17:14

V študentskom časopise ARDO Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyšiel článok, ktorý bilancuje projekt #LifeEnergia, môžete si ho prečítať.

Kľúčoví hráči v Dunajskej delte

utorok, 01 október 2019 18:04

Dunaj je najviac medzinárodnou riekou na celom svete. Prechádza územím desiatich krajín. Pre milióny vtákov predstavuje Dunaj strategický migračný koridor, každoročne tadiaľto prelietajú na svoje zimoviská a späť, nachádzajú tu potravu i odpočinok. Sieť, ktorú rieka vytvára, nie je len ekologická. Interreg projekt s názvom DANUBEparksCONNECTED a v rámci neho iniciatíva DANUBE FREE SKY, významne prispeli k zvýšeniu povedomia a prehĺbeniu spolupráce v oblasti, ktorá má na vtáctvo významný vplyv. Ide o otázku vplyvu siete nadzemných elektrických vedení, teda problémy zásahov elektrickým prúdom pri pokuse o pristátie na konštrukciu stĺpu a nárazy do drôtov vedení.

Mláďa vzácneho sokola sa do Afriky vybralo cez Olomouc

štvrtok, 26 september 2019 21:02

Tlačová správa Bratislava
Sokol červenonohý zimuje v južnej Afrike. Po hniezdnom období, ktoré začína výberom teritória v apríli a končí odchovaním mláďat v júli až auguste, sa aj naša populácia vydáva na túto dlhú púť. Slovensko je dôležitou križovatkou migračných ciest, preto bolo možné najmä v septembri pozorovať vzácneho sokola tam, kde sa bežne nevyskytuje. Najpočetnejšia hniezdna lokalita druhu, ktorá sa nachádza hneď pri Bratislave, je zároveň obľúbeným skupinovým nocoviskom. Počas vrcholu migrácie tu bolo v jeden večer spočítaných najviac 27 jedincov.

 

Deväť z desiatich opýtaných Slovákov si uvedomuje riziká nadzemných elektrických vedení pre vtáky

štvrtok, 19 september 2019 13:59

„Letecké gule“, „farebné lopty“, „červené balóny“, „bóje“, „zástavky“, „visiace štítky“, „špirály“, „hrebene“, „hrable“, „bidlá“, „ostne“, „zuby“, „ježkovia“, „klobúky“, „zviditeľňovače“, „vlajočky“, „vizuálne prvky“, „odpudzovače“, „prasacie chvostíky“, „chráničky“, „kryty“, „reflexné prvky“, „odrazky“, „odleskové kartičky“, „plašičky“, „farebné pásiky“, „pohyblivé značenie“....

Pre vtáky sú elektrické vedenia bezpečnejšie. Vďaka 4100 odkloňovačom

piatok, 06 september 2019 13:52

5-ročný projekt LIFE Energia, ktorého cieľom bolo vytypovať rizikové vzdušné elektrické vedenia aj na východnom Slovensku (čo je distribučné územie VSD) a nájsť najvhodnejšie opatrenia, aby sa stali pre vtáctvo bezpečnejšími, úspešne v týchto dňoch končí.

Začala vtáčia migrácia, väčšina mláďat ju neprežije

utorok, 20 august 2019 11:12

Všimli ste si, že už sa neozýva kukučka ani dážďovníky? Odleteli aj „vaše“ bociany, pričom vídate ich kŕdle na poliach? Príčinou je ich cesta na africký kontinent. Fenomén vtáčieho ťahu nedbá na počasie a aktuálne teploty. Inštinkt migrantov velí jasne – po výchove mláďat sa vydajú na dlhú púť. Čakajú nás jedinečné pozorovania tiahnucich kŕdľov, odpočívajúcich skupín a fascinujúcich preletov. Všetko iba začína - spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku pravidelne hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150.

Energetici odložili práce na vedení, kde hniezdi sokol lastovičiar

streda, 07 august 2019 13:32

Tlačová správa Bratislava, 7. august 2019
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení, ich sumárna dĺžka je približne až 35 tisíc kilometrov. Súčasťou rozvodného systému elektriny je aj prenosová sústava, tvorená kovovými stožiarmi, ako nosnými prvkami nadzemných elektrických vedení. Konštrukcie stožiarov sú dlhodobo využívané vtáctvom, ako bezpečné a vhodné miesta na hniezdenie. Týmto spôsobom sa rozhodol hniezdiť aj sokol lastovičiar, ktorý svoje potomstvo vychováva až v letných mesiacoch. Energetici prerušili práce na vedení, kde tieto sokoly hniezdia, aby im umožnili nerušenú výchovu štyroch mláďat.

4 500 prvkov na západnom Slovensku chráni vtáky pred nárazmi

streda, 05 jún 2019 15:26

Tlačová správa Nitra, 5. júna 2019
Projekt LIFE Energia začal v septembri 2014. Jedným z hlavných cieľov bolo na základe mapovania určiť, ktoré úseky elektrických vedení predstavujú pre vtáky najväčšie riziko z hľadiska nárazov. Prebiehal v nížinných oblastiach v 13 Chránených vtáčích územiach (z toho 7 na západe) tam, kde dochádza najčastejšie k stretu vtákov s elektrickým vedením. Vyškolení mapovatelia prešli najprv všetky elektrické vedenia, na základe pozorovaní a nálezov uhynutých vtákov sa vybrali úseky najviac nebezpečné pre vtáctvo.

Rozmanitosť života chránia špeciálne územia - vymaľuj si ich

streda, 22 máj 2019 09:16

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti, teda rôznorodosti životných foriem a druhov. Jedným z účinných nástrojov na predchádzanie zániku významných území a zachovanie druhov je sieť Natura 2000. Jej súčasťou sú okrem iných lokalít aj takzvané Chránené vtáčie územia (CHVÚ), vyhlásené za účelom ochrany kritériových druhov vtákov, ohrozených na európskej úrovni.

Ľudský odpad ohrozuje vtáctvo

štvrtok, 16 máj 2019 08:55

Čo môžeme urobiť okrem toho, že sa podchvíľou pozastavíme a zhrozíme nad statusom na sociálnej sieti, videom, fotkou v novinách?

 

Terénne práce študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj tento rok obohatili naše projekty

pondelok, 06 máj 2019 18:11

Koncom apríla (25-27.4) sa v priestoroch SEV Dropie už každoročne konajú “terénky“ študentov Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Cieľom zaujímavého programu v rámci predmetu Metódy výskumu živočíchov je v čo najväčšej miere ukázať a reálne si vyskúšať praktické ukážky ochrany a výskumu živočíchov v krajine. Súčasťou programu bol aj projekt LIFE Energia.

Jubilejný 10. Odborný seminár VSD spolu s účasťou LIFE Energia

pondelok, 29 apríl 2019 08:42

Tak ako pominulé roky, aj tento rok sa projekt LIFE Energia zúčastnil v dňoch 11-12. apríla Odborného seminára VSD v krásnom prostredí Slovenského raja. Seminár bol venovaný environmentálnym aspektom činnosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), ktorá bola jeho hlavným organizátorom.

Energia verejnosti pre vtáky!

pondelok, 08 apríl 2019 09:04

Projekt „LIFE Energia“ vstupuje do záverečnej etapy realizácie. Už dnes je zrejmé, že dosiahnuté výsledky predbehli očakávania a získali si pozornosť odborníkov i verejnosti. Práve verejnosť má teraz možnosť prispieť k úspešnému zavŕšeniu spoločného úsilia pri ochrane vtáctva.

Pivo, wafle, čokoláda, cikajúci chlapec a hranolky

piatok, 05 apríl 2019 10:23

Brusel, mesto známe ako sídlo Európskej komisie a Európskeho parlamentu. To je (prevládajúci) francúzsky jazyk, belgická čokoláda, belgické wafle, „cikajúci chlapec“, množstvo druhov piva a syra, zmes kultúr, vôní a gastronomických zážitkov, miešanie architektonických štýlov, nádherné kostoly, katedrály, sochy, historické budovy, úpravy konárov stromov do absurdných útvarov a na jar veľa narcisov.

Dva orly kráľovské sa zotavujú po zraneniach

štvrtok, 21 marec 2019 13:53

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) prijíma mesačne desiatky pacientov z voľnej prírody. Nedávno sa veterinárni lekári museli postarať až o dvoch jedincov u nás pomerne vzácneho orla kráľovského.
Viac informácií poskytol MVDr. Molnár z Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, ktorý oboch orlov ošetroval.

Sysle sa prebúdzajú, pomáhajú im jablkami a slnečnicou

utorok, 19 marec 2019 08:58

Tlačová správa 19. marca 2019
Minulý rok nazvali odborníci aj syslí – týmto nádherným hlodavcom sa vďaka dobrému počasiu a pomoci ľudí veľmi darilo. Na spánok sa vďaka teplým jesenným dňom uložili až v októbri. Spia pravým zimným spánkom – prebúdzajú sa, až keď sa začne otepľovať zem. Tá v našich podmienkach premŕza aj do hĺbky 80 cm, syslie nory sa nachádzajú hlbšie. Na ich prezimovanie je kľúčové, aby sa pred tým dobre vykŕmili a po zobudení, keď sú vyčerpané, našli dostatok jedla.

Spoločným úsilím k ochrane kráľa našej oblohy

utorok, 05 marec 2019 12:27

Zlatá koruna na hlave je typický poznávací znak kráľa našich nebies, orla kráľovského (Aquila heliaca). Pohľad na tohto majestátneho jedinca, mimochodom tretieho najväčšieho dravca na Slovensku, patrí medzi nezabudnuteľné zážitky.

Boli sme na Zoologických dňoch v Brne

utorok, 12 február 2019 11:29

Viac ako 400 účastníkov, 21 sekcii, viac ako 130 posterov a vyše stovky prednášok. Premietanie filmu, či zaujímavá plenárna prednáška. To je len základná štatistika jednej z najprestížnejších pravidelných konferencii v strednej Európe, ktorá sa každoročne uskutočňuje v Českej republike a poznáme ju ako Zoologické dny.

Ornitológovia zverejnili výsledky medzinárodného sčítania dravcov

štvrtok, 07 február 2019 09:18

Tlačová správa
V polovici januára sa Ochrana dravcov na Slovensku zapojila do zimného medzinárodného sčítania dravcov. Získané údaje majú veľký význam z hľadiska zabezpečovania ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú.

Rok 2018 pohľadom ornitológov

piatok, 11 január 2019 12:31

Tlačová správa
Aj rok 2018 priniesol viaceré zaujímavosti vo vtáčej ríši - vzácne pozorovania, i úspešné hniezdenia kriticky ohrozených druhov. Až 82 vtákov zahynulo v dôsledku konzumácie otrávenej návnady. Koncom roka pribudol do policajného zboru aj špeciálne vyškolený pes - fenka Rita Ora, ktorá bude pomáhať pri odhaľovaní environmentálnej kriminality. Na rizikových úsekoch elektrických vedení chráni vtáky pred nárazom minimálne 10 000 odkloňovacích prvkov.

Tieto druhy vtákov môžeme na Slovensku pozorovať len v zime

sobota, 29 december 2018 16:12

Aj keď sa nám zdá, že počas mrazov príroda spí, nie je to celkom pravda. Práve v zime sa slovenská krajina stáva domovom „exotických“ druhov, ktoré v inom období roka neuvidíme. Prilietajú zo severnejších častí Európy za potravou, ktorej u nás nájdu viac, než vo svojej domovine. Prvé prílety zimných návštevníkov registrujeme už od konca septembra, počet druhov i jedincov postupne rastie.

Zásady správneho prikrmovania v zime

štvrtok, 27 december 2018 15:53

Vonkajšie teploty klesajú s postupujúcou zimou stále nižšie. Ľudia sa môžu obliecť, no vtáctvo potrebuje dostatok energetických zásob. Čím dlhšie mrazivé dni trvajú a čím väčšia časť krajiny je skrytá pod snehom, tým dôležitejšie je pomáhať operencom doplnkovou potravou. Prečo? Kedy začať a kedy skončiť? Aké je vhodné kŕmidlo a kam ho dať? Čím kŕmiť a čím určite nie? Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku pripravili jednoduché pravidlá, ich rešpektovaním bude naša pomoc účinná.

Ostro sledované vtáky a vedenia

utorok, 27 november 2018 11:16

Pakistan, Island, Nigéria, Nový Zéland, Peru...
Čo spája tieto geograficky vzdialené krajiny? Slovenský projekt LIFE Energia :-)

Rok 2018 je aj syslím rokom

utorok, 13 november 2018 08:50

V roku 2018 sa sysľom pasienkovým na Slovensku veľmi darilo, odborníci ho nazývajú aj syslí. Títo praví zimní spáči oddychujú vo svojich norách ešte len tri týždne, teplé októbrové dni naplno využili. Kým minulý rok sa v Slovenskom krase uložilo na spánok 400 sysľov, túto jeseň to už bolo 600. Darilo sa im aj na Muránskej planine v lokalite Biele vody – pod zemou si spokojne odfukuje viac ako 2 000 sysľov. Pre prežitie počas chladných dní je kľúčové poriadne vykŕmenie – aj počas spánku potrebujú dostatok energie. Teplé jesenné dni im v zbere potravy výrazne pomohli.

Jesenná migrácia vrcholí. Vtáky letia za potravou, nie za teplom.

utorok, 16 október 2018 09:22

Tohtoročná jesenná migrácia vtáctva je vo svojej vrcholnej fáze, od polovice októbra aktivita spravidla postupne klesá. Niektoré doterajšie migračné presuny boli natoľko masívne, že sa dali sledovať dokonca na radaroch. Počas uplynulého víkendu (13.-14.10.2018) sa senzáciou stalo fascinujúce pozorovanie rekordného kŕdľa - až 160 tisíc jedincov žeriava popolavého v maďarskom Národnom parku Hortobágy.

Po prvý raz zverejnili mapy ekologizovaných úsekov vedení

piatok, 05 október 2018 08:40

FireFly, lamely či špirála – sú typy špeciálnych prvkov, ktoré sa na Slovensku od roku 2016 postupne objavujú na rizikových úsekoch elektrických vedení vďaka projektu LIFE Energia. Pomáhajú predísť nárazom operencov a zabrániť tak smrteľným kolíziám. Pri príležitosti Európskych dní vtáctva, ktoré oslavujeme najbližší víkend, zverejnila Ochrana dravcov na Slovensku mapu ekologizovaných úsekov vedení tak, aby si ich mohla pozrieť i verejnosť.

Kvôli ľuďom takmer vyhynul, teraz s ich pomocou prežíva

streda, 26 september 2018 10:06

Tlačová správa 26. septembra 2018
Sokol rároh, na území Európy zaradený do kategórie ohrozený, na Slovensku takmer vyhynul. Vďaka húževnatej a náročnej práci členov Ochrany dravcov na Slovensku sa u nás podarilo zachovať a postupne zvýšiť ich počet z niekoľkých párov na súčasný stav – 31 párov. Populácia najväčšieho z piatich druhov sokolov, ktoré na Slovensku hniezdia, je naďalej krehká a potrebuje pomoc odborníkov. Rovnako ako iné dravce, má sokol rároh v prírode nezastupiteľné miesto.

Envirodni v spoločnostiach skupiny SSE s LIFE Energia

utorok, 25 september 2018 09:57

Stredoslovenská distribučná, a.s. pripravila v rámci skupiny SSE, a.s. aj tento rok pre svojich zamestnancov "Envirodni" - dni venované ochrane životného prostredia. Jedným z cieľov bolo priblížiť aj výsledky projektu LIFE Energia. Zamestnancom sme vysvetľovali, aký vplyv môže mať distribúcia elektriny na vtáctvo, ako aj ďalšie aspekty a dopady na životné prostredie. Boli pripravené ukážky prvkov - FireFly a RIBE vlajky, ktoré aj v rámci LIFE Energia pomáhajú zviditeľniť rizikové úseky elektrických vedení, kde dochádza k nárazom vtáctva. Nechýbala ani ukážka rovinnej konzoly s chráničkou - tá umožňuje vtáctvu bezpečne dosadnúť na stĺp, bez rizika zásahu elektrickým prúdom.

Ekologizované úseky vedení v rámci projektu LIFE Energia

štvrtok, 20 september 2018 11:03

Mapu ekologizovaných úsekov vedení 22 kV a 110 kV v rámci projektu LIFE Energia, aktuálnu k septembru 2018, nájdete tu.

FOTO z Podunajského festivalu

streda, 05 september 2018 10:44

Podunajský festival sa konal v sobotu a nedeľu, 25-26.8.2018. Dobrá hudba, jedlo a zároveň možnosť získať nové poznatky prilákalo okolo 300-400 ľudí každý deň. O environmentálnych aktivitách, ktoré v regióne realizujú ochranárske združenia, informovali viaceré organizácie. Samozrejme náš projekt LIFE Energia nemohol chýbať.

 

Festival plný chutí bude cez víkend v Klížskej Nemej

štvrtok, 16 august 2018 20:51

Cez víkend 25.- 26. augusta organizuje obec Klížska Nemá PODUNAJSKÝ FESTIVAL. LIFE Energia tam nebude chýbať :)

LIFE Energia - 4000 obetí, výzvy a "happy endy"

pondelok, 13 august 2018 20:21

Prinášame jednoduchý a predsa komplexný a zrozumiteľný prehľad výsledkov mapovania elektrických vedení a toho, čo sa robí pre zvýšenie ich bezpečnosti pre vtáctvo.

Zdá sa vám, že sa leto nikdy neskončí? Vtáky už začali púť na zimoviská

štvrtok, 09 august 2018 09:14

Tlačová správa

Fenomén vtáčieho ťahu nedbá na počasie a aktuálne teploty. Inštinkt migrantov velí jasne – keď skončí hniezdenie, teda ako náhle sú mláďatá samostatné, vydávajú sa na dlhú púť. Aktuálne to platí pre takzvané subsaharské migranty, zimujúce pod rovníkom. Radíme sem trsteniariky, mucháriky, strakoše, dážďovníky, z dravcov napríklad sokola červenonohého. Milovníkov vtáctva čakajú jedinečné pozorovania tiahnucich kŕdľov, odpočívajúcich skupín a fascinujúcich preletov. Všetko iba začína - spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku pravidelne hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150.

Aj vtáky potrebujú piť – pomôžeme im napájadlom

pondelok, 30 júl 2018 17:22

Jednou z príčin nárazov vtáctva do prekážok v krajine je aj ich vyčerpanie. To môže byť spôsobené aj nedostatkom tekutín. Preto je vhodné, ak operencom pomôžeme a sprístupníme im zdroj vody na pitie a osvieženie.

Foto a video z kontroly projektu na východnom Slovensku

štvrtok, 28 jún 2018 12:42

Počas dní 18 -19. júna prebiehala kontrola projektových aktivít a stav ich realizácie na východnom Slovensku.

Fotografie a video nájdete tu.

V Košiciach ošetria desiatky zranených jedincov ročne

streda, 27 jún 2018 14:24

Medzi dôležité aktivity Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach patrí ošetrovanie voľne žijúcich chránených živočíchov.  Najčastejšie sa jedná o voľne žijúce dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar, myšiak hôrny, jastrab lesný, ako aj o viaceré druhy sov - sova lesná, dlhochvostá, myšiarka ušatá), taktiež o rôzne druhy spevavých vtákov (sýkorka, zelienka, pinka, drozd, ďateľ).

Bahniakom, najväčším svetovým cestovateľom, hrozí vyhynutie

utorok, 26 jún 2018 08:43

V skupine mimoriadne zaujímavých vtákov - maratónskych migrantov, ktorých poznáme aj ako bahniaky, práve prebieha celosvetová katastrofa. Počty niektorých druhov klesajú tak rýchlo, že sa mnohí biológovia obávajú hroziacej vlny ich vyhubenia na celej planéte.

Autori: John W. Fitzpatrick a Nathan R. Senner
Dr. Fitzpatrick je riaditeľom Cornell Laboratory of Ornithology. Dr. Senner je vedec, ktorý študuje sťahovavé bahniaky.

Našli ste mladú sovu či sokola? Ich odnesením im môžete viac uškodiť, ako pomôcť

piatok, 22 jún 2018 08:52

Tlačová správa Bratislava, 22. júna 2018
Združenia venujúce sa ochrane vtáctva i záchranné stanice sú v týchto dňoch tradične cieľom návštev, telefonátov a správ verejnosti. Ľudia pri náleze mláďat vtákov často nevedia, ako postupovať, prípadne im prekáža pískanie mladých sov. Správnym postupom môžeme zachrániť život a naopak, tým nesprávnym skôr ublížiť.

Záchrana sokola rároha

štvrtok, 21 jún 2018 15:31

Na úvodnej fotografii vidíte mladého sokola rároha, ktorý po mojom príchode na lokalitu sedel pokojne na stožiari. Asi po 15 minútach vzlietol, lebo zbadal samicu (svoju mamu :)) s korisťou. Letel ešte dosť neohrabane - ako mladý neskúsený vták a keď sa pokúšal zosadnúť na vedľajší stožiar, nejako si to zle „vymeral“ a narazil. Padol z výšky asi 15 metrov do hustej kukurice. Po pol hodinovom hľadaní som ho našiel, ako apaticky sedel na zemi. Obával som sa, či sa preberie a tiež, či ho sokolia samica v hustej kukurici nájde a nakŕmi. Radšej som ho vzal na pozorovanie.

Tajomné prírodné Kramáre

pondelok, 11 jún 2018 13:46

Aj keď bola 9. júna 2018 obloha celý čas zatiahnutá a trocha i popŕchalo, bola to skvelá akcia. Dobrodružná hra pre celú rodinu spočívala v poznávaní zaujímavých miest na bratislavských Kramároch formou rozličných úloha a aktivít.

Mladé sysle sú zraniteľné, tento rok im praje

pondelok, 11 jún 2018 10:26

Tlačová správa Bratislava, 9. júna 2018
Sysľom pasienkovým sa na dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase (Gemerská Hôrka a Hrhov) darí aj naďalej. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Aktuálne pozorujeme mláďatká, ktoré sa učia chodiť a samostatne prijímať potravu. Na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov, sa sysle rozširujú. V pôvodnej kolónii im už je totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského.

Najväčší slovensko-český festival mimovládok - prednášky aj exkurzie v Nitre a okolí

štvrtok, 07 jún 2018 12:56

Pozvánka

15.-16. júna sa na Výstavisku Agrokomplex Nitra a na zaujímavých lokalitách v okolí uskutoční jedinečné podujatie s názvom Ekofestival,ktorého súčasťou je i konferencia.

Pri Šuranoch inštalovali ekozábrany na ochranu vtáctva

streda, 23 máj 2018 10:06

Tlačová správa Bratislava, 23. mája 2018
Konzoly stĺpov elektrických vedení predstavujú pre vtáctvo v otvorenej krajine veľmi atraktívne miesto. Ak na okolí nie je v dosahu vegetácia, takýto vyvýšený posed poskytuje najmä dravcom vhodný bod na pozorovanie koristi, zrýchleného útoku na korisť, príp. obrany teritória. V mnohých prípadoch však elektrické stĺpy a ich konzoly predstavujú riziko pre dosadajúce druhy a môžu spôsobiť úhyn. Západoslovenská distribučná, a.s. inštalovala aj v Medzinárodný deň biodiverzity pri Šuranoch tzv. ekozábrany tak, aby tu bolo vtáctvo v bezpečí.

LIFE Energia na Košickej noci múzeí a galérií 2018

streda, 16 máj 2018 12:51

Výsledky projektu LIFE Energia budeme prezentovať aj na Košickej noci múzeí a galérií.

Tešíme sa na vás 19. mája 2018 od 17:00 do 00:00 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.

Sysľom zo Slovenského krasu sa po zime darí

štvrtok, 10 máj 2018 09:16

Tlačová správa Bratislava, 10. mája 2018

Sysľom pasienkovým sa na dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase (Gemerská Hôrka a Hrhov) darí. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov, sa sysle rozširujú. V pôvodnej kolónii im už je totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského.

Prednáška: Poznatky o migrácii orlov krikľavých"

streda, 09 máj 2018 16:03

Pozývame malých i veľkých milovníkov prírody a dravých vtákov na prednášku k výstave – „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“.
Tentokrát sa dozvieme o prekážkach a nástrahách počas jarnej a jesennej migrácie orla krikľavého, ktorý na ceste z Európy na zimoviská a späť absolvuje každoročne trasu približne 20 000 km.

Projekt LIFE Energia na terénnych prácach študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

pondelok, 30 apríl 2018 20:49

Opäť po roku sme mali možnosť sa zúčastniť terénnych prác študentov UKF v Nitre, ktoré sa konali 27.4. - 29. 4. 2018 v SEV Dropie. V rámci predmetu Metódy výskumu živočíchov sme prispeli projektom LIFE Energia do náplne programu terénnych prác, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere ukázať a reálne si vyskúšať praktické ukážky ochrany a výskumu živočíchov v krajine.

Vedci identifikovali proteín, ktorý by mohol vtákom umožňovať vidieť magnetické pole

utorok, 24 apríl 2018 15:11

Vtáky pravdepodobne ovládajú kvantovú mechaniku lepšie, než väčšina ľudí – majú to totiž vrodené.Vedci prepokladajú, že v očiach vtákov sa nachádzajú proteíny, ktoré im pravdepodobne umožňujú doslova vidieť magnetické pole Zeme. Napomáhajú im tak pri navigácii počas dlhých ciest po celej zemeguli, ako keby mali k dispozícii vlastný priehľadový displej. Dva vedecké tímy si myslia, že sa im podarilo identifikovať kľúč k tomuto procesu v podobe svetlocitlivého proteínu. Jeho fungovanie možno vysvetliť pomocou jednej zo základných veličín kvantovej mechaniky – vlastného momentu hybnosti elektrónov, nazývanom tiež „spin“.

Prednáška "Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom"

štvrtok, 19 apríl 2018 13:50

Pozývame malých i veľkých milovníkov prírody a dravých vtákov na prednášku k výstave – „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“. Naučte sa rozlišovať dravcov pozorovaných vo voľnej prírode, na ich loviskách, hniezdiskách, za letu podľa siluety, veku, sfarbenia a správania. Prednáška sa koná v priestoroch výstavy v orlom kine. Vstup na výstavu v rámci prednášky je zdarma.

Veľký návrat po tridsiatich rokoch – pri Bánove videli vzácneho dropa

štvrtok, 05 apríl 2018 09:20

Tlačová správa Bratislava, 5. apríla 2018

Presne na Veľkonočný pondelok sa pri obci Bánov, v okrese Nové Zámky, podarilo miestnemu občanovi vidieť doslova raritu. Stal sa totiž prvým človekom, ktorý v oblasti Nitrianskej pahorkatiny pozoroval dropa veľkého.

Medzinárodný deň vtákov – pikošky o operencoch

nedeľa, 01 apríl 2018 10:41

Prvý apríl je už tradične spájaný s Medzinárodným dňom vtáctva a je úzko spätý s menom jedného z priekopníkov ochrany prírody na Slovensku, rodákom z Brezna – Otom Hermanom. Oslavuje sa už od roku 1900 a dátum bol zámerne vybraný na obdobie, kedy k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov – vracajú sa na svoje hniezdiská. Niektoré druhy sú medzi ľuďmi pomerne známe, viaceré dokonca opradené legendami (kuvik či iné sovy údajne prinášajúce smrť a podobne). Čoraz viac ľudí si uvedomuje veľký prínos vtákov a ich význam v prírode. My prinášame pikošky, ktoré ste možno o našich operencoch nevedeli:

Vtáky sú v pohybe – prebieha jarná migrácia a hniezdenie

utorok, 20 marec 2018 07:44

Slovensko je dôležitá križovatka vtáčích migračných ciest. Aj keď sa zdanlivo zima s nami nechce rozlúčiť, práve teraz je čas návratov mnohých domácich druhov i odletov zimných hostí. Rozbehol sa i proces hniezdenia – od svadobných letov a výberu teritória, cez párenie či znášku vajec. Na jar môžu ľudia vtáky omnoho jednoduchšie pozorovať či počuť, než napríklad počas výchovy mláďat, kedy je ich správanie menej nápadné. Aj keď je dnes prvý jarný deň, vtáky sa musia vysporiadať s ochladením. Prírodných zdrojov je teraz nedostatok, na mnohých miestach zakryl krajinu sneh, preto odporúčame prikrmovanie.

V Košiciach uvidíte orla krikľavého - video

piatok, 02 marec 2018 12:16

Tlačová správa Košice, 2. marca 2018
Orla krikľavého je možné v prírode v okolí Košíc pozorovať v neďalekých Volovských aj Slanských vrchoch. Výstavu, zameranú na orla krikľavého, môžu Košičania a návštevníci Košíc navštíviť priamo v centre mesta – vo Východoslovenskom múzeu.

Výstava „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

streda, 28 február 2018 10:05

Pozývame Vás na vernisáž výstavy a výstavu – „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“.

Niektoré živočíchy ešte spia, iné už hniezdia

štvrtok, 22 február 2018 10:45

Tlačová správa Bratislava, 22. februára 2018
Od kalendárnej jari nás delí necelý mesiac. V živočíšnej ríši niektoré druhy ešte spia, iné zimujú v ďalekej Afrike a ostatné už hniezdia. Spánkovým rekordérom je svisť vrchovský v Tatrách - prespí až 7 mesiacov v roku. Orliaky morské, sokoly sťahovavé či sovy začínajú hniezdiť ešte v chladných dňoch.

Projekt LIFE Energia na konferencii Zoologické dny v Prahe

piatok, 16 február 2018 11:12

Na začiatku februára 2018 sa v Prahe konala najväčšia zoologická konferencia na území bývalého Československa Zoologické dny. Hostiteľom konferencie bola Fakulta životného prostredia Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe.

Kvôli ochrane orla kráľovského ekologizujú vedenia

štvrtok, 15 február 2018 09:21

Na Slovensku hniezdilo v roku 2017 iba 55 párov orla kráľovského, z toho 36 párov na východnom Slovensku. Mláďatá, ktoré vyviedli, sú veľmi zraniteľné. Záchrana každého orla má nesmierny význam. Aj to je dôvodom, prečo inštaluje Východoslovenská distribučná, a.s. ochranné prvky na elektrické vedenia. Orly tak budú okolo svojich hniezd v bezpečí pred zásahom elektrickým prúdom v ďalších dvoch Chránených vtáčích územiach.

V Banskej Bystrici o rozšírení spolupráce na projekte

pondelok, 12 február 2018 11:38

6. februára sa v Banskej Bystrici stretli partneri projektu LIFE Energia – Ochrana dravcov na Slovensku a Štátna ochrana prírody SR. Témou boli aktuálne dosiahnuté výsledky a pokračovanie spolupráce na projektových aktivitách. Zastúpené boli Správy chránených území – CHKO/CHVÚ Ponitrie, Latorica, Záhorie, Dunajské luhy, Prešov, Vihorlat.

Výsledky zimného sčítania dravcov sú už známe

štvrtok, 01 február 2018 09:49

Tlačová správa Bratislava, 1. februára 2018
Prvý a druhý januárový víkend strávili ornitológovia v teréne. Medzinárodné termíny pre zisťovanie počtu zimujúcich jedincov vzácnych druhov dravcov sú totiž každoročne práve začiatkom roka, na Slovensku ich so spolupracovníkmi koordinuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Najprv sa pozornosť 10 odborníkov upriamila na haju červenú v oblasti Záhoria. O týždeň neskôr sledovalo 58 pozorovateľov orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské. Územia, kde sa monitoring realizoval, sú znázornené na tejto mape.

Kontrolujú sa elektrické vedenia, na ktorých dochádzalo k nárazom vtáctva

štvrtok, 18 január 2018 11:43

Tlačová správa Bratislava, 18. januára 2018
Ak v najbližších dňoch budete vidieť v okolí elektrického vedenia stáť na poliach ľudí, neľakajte sa. Môže ísť o mapovateľov, ktorí v rámci projektu LIFE Energia monitorujú, ako vtáky reagujú na tzv. odkloňovače. Sú to špeciálne prvky, umiestnené na elektrických vedeniach, vďaka ktorým si vtáky prekážku včas všimnú a nadletia ju. Ktoré z testovaných zviditeľňovačov sú v podmienkach Slovenska najefektívnejšie, budeme vedieť po ukončení kontrol a vyhodnotení v roku 2019.

Nový vtáčí druh i vzácny kríženec – aj taký bol rok 2017

štvrtok, 11 január 2018 10:00

Tlačová správa Bratislava, 11. januára 2018
Rok 2017 priniesol viaceré ornitologické zaujímavosti. Tento trend pokračuje i v novom roku. Ide o mnohopočetný výskyt severských stehlíkov, objav nového druhu pre Slovensko, i nezvyčajného kríženca. Najnovšie odborníkov tešia hojné výskyty sovy dlhochvostej na nížine, teda mimo oblastí jej známeho hniezdenia. Potvrdzujú to žiaľ i prípady, kedy táto temperamentná sova potrebovala pomoc človeka. Na košickej klinike ošetrovali najmä traumatizované jedince, najčastejšie zranené po zrážke s autami.

partneri