Hlavné informácie

 

Vtáctvo je neoddeliteľnou a nenahraditeľnou zložkou nášho okolia. Je našou povinnosťou pristupovať zodpovedne k ochrane tejto skupiny živočíchov, obzvlášť v prípadoch, keď hovoríme o negatívnych vplyvoch v dôsledku ľudskej činnosti. Projekt LIFE Energia sa primárne zameriava na riešenie jednej z takýchto otázok – stretmi vtáctva s elektrickými vedeniami, pozornosť je tiež sústredená na starostlivosť o zranené vtáctvo a zlepšovanie potravných či hniezdnych príležitostí. Cieľom projektu je vytvoriť dlhodobo bezpečné zóny v lokalitách, ktoré sú pre vtáctvo najdôležitejšie z hľadiska migrácie, odpočinku a/alebo ako lovné či potravné prostredie.

Energia okolo nás

Energia je všade kam sa pozrieme, len ju treba správne vidieť.

Vtáky a elektrina

Vzťahu vtáctvo vs. sieť nadzemných elektrických vedení sa venujeme dlhodobo.

Projekt LIFE Energia

Toto je v poradí už siedmy projekt LIFE, ktorý naša organizácia realizuje.

Ciele projektu

Cieľom je pre operence vytvoriť také podmienky, aby mohli bezpečne hniezdiť, lietať, loviť.

Projektové územia

Projekt sa realizuje v trinástich chránených vtáčích územiach.

partneri