Mediálne výstupy

 

Práca s médiami je veľmi dôležitým nástrojom, prostredníctvom ktorého môžeme informovať o významných aktivitách projektu, dosiahnutých výsledkoch a prinášať všetky potrebné informácie širokej verejnosti. Tým chceme dosiahnuť zlepšenie vnímania ochrany prírody medzi ľuďmi, či už vo vzťahu k projektu LIFE Energia, alebo všeobecne.

partneri