Projekt LIFE Energia na konferencii Zoologické dny v Prahe

Napísal(a)  Ján Šmídt piatok, 16 február 2018 11:12

 

Na začiatku februára 2018 sa v Prahe konala najväčšia zoologická konferencia na území bývalého Československa Zoologické dny. Hostiteľom konferencie bola Fakulta životného prostredia Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe.

Na každoročne usporadúvanej konferencii sa tento rok zúčastnilo približne 500 odborníkov z radov vedcov, pedagógov, študentov vysokých škôl, organizácií ochrany prírody a komerčnej sféry. Pred takýmto plénom Ochrana dravcov na Slovensku odprezentovala projekt Life Energia prednáškou Monitoring efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov na nadzemných elektrických vedeniach 22 kV a 110 kV v Slovenskej republike a poster Labuť veľká – obeť nárazov do elektrických vedení.


Monitoring efektivity odkloňovacích prvkov prebieha od júna 2016, kedy boli zvýrazňovacími prvkami označené prvé pre vtáky nebezpečné úseky vedení. Na konferencii sme mohli zhrnúť priebežné výsledky z pozorovaní preletov vtákov cez vedenia získané do konca roku 2017. Počas tohto obdobia bolo na 35 lokalitách zaregistrovaných 3362 preletov alebo zosadnutí na konštrukciu elektrických vedení. Najčastejšie zaznamenanými druhmi vtákov boli kačica divá, volavka popolavá, škorec obyčajný a kaňa močiarna. Väčšina monitorovaných úsekov vedení bola ošetrená zvýrazňovacími prvkami v priebehu roku 2017, monitoring bol zahájený ihneď po ošetrení. Na reakcie labutí ešte čakáme, pretože ich návrat na lokality predpokladáme o niečo neskôr. Často narážali do neošetrených vedení v zimných a jarných mesiacoch, kedy sa ich kŕdle kŕmia na poliach s ozimnou repkou alebo obilím. A práve úhynom labutí spôsobených nárazom do elektrického vedenia sa venoval poster odprezentovaný na konferencii.


Vďaka projektu LIFE Energia sa partneri projektu stali lídrom v problematike zabezpečovania rizikových úsekov elektrických vedení voči nárazom vtákov minimálne v regióne strednej Európy. Aktívna účasť na podobných podujatiach prináša benefit nielen v šírení dobrého mena projektu a organizácií, ktoré sa na jeho realizácii podieľajú, ale predovšetkým šíri medzi najkompetentnejším publikom povedomie o realizáciách praktickej ochrany vtáctva, ktoré je možné replikovať aj v iných krajinách.

 

partneri