FOTO z Podunajského festivalu

Napísal(a)  Marek Gális streda, 05 september 2018 10:44

Podunajský festival sa konal v sobotu a nedeľu, 25-26.8.2018. Dobrá hudba, jedlo a zároveň možnosť získať nové poznatky prilákalo okolo 300-400 ľudí každý deň. O environmentálnych aktivitách, ktoré v regióne realizujú ochranárske združenia, informovali viaceré organizácie. Samozrejme náš projekt LIFE Energia nemohol chýbať - verejnosti sme problížili tému  vtáky versus elektrické vedenie.

 

Každý, kto sa pristavil u nás, sa dozvedel o aktivitách, ktoré LIFE Energia realizuje na Slovensku a špeciálne v regióne Podunajska. Priniesli sme aj ukážky jednotlivých typov odkloňovacích prvkov - ktoré pomáhajú vtáctvu včas si všimnúť rizikové úseky elektrických vedení a nadletieť ich. Ekochráničky zas predstavili verejnosti spôsob, ako chrániť vtáky pred zásahom elektrickým prúdom. Otázky sa najčastejšie týkali spôsobov ochrany, vlastností prvkov, životnosti, spôsobu inštalácie prvkov na vedení ale aj, ktoré druhy a prečo sú ohrozené zásahmi a nárazmi. Odozva na projekt bola veľmi dobrá, záujem bol pomerne veľký aj zo strany účastníkov z Maďarska.

 

Na druhý deň v nedeľu sa z dôvodu nepriazne počasia neuskutočnila plánovaná terénna exkurzia k vedeniu 22 kV s prvkom RIBE lamely, ktoré sa nachádza práve kúsok za obcou Klížska Nemá a bolo ekologizované v rámci projektu LIFE Energia. Verejnosť však nezostala bez informácií k danému úseku, nakoľko im boli všetky potrebné informácie a zaujímavosti poskytnuté opätovne v rámci prezentácie problematiky v stánku LIFE Energia :-).  Účastníci boli zo všetkých vekových kategórií, domáci, z okolia, ale aj z Maďarska v rámci partnerských obcí a organizácií.

Foto: Marek Gális

partneri