Spoločným úsilím k ochrane kráľa našej oblohy

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 05 marec 2019 12:27

 

Zlatá koruna na hlave je typický poznávací znak kráľa našich nebies, orla kráľovského (Aquila heliaca). Pohľad na tohto majestátneho jedinca, mimochodom tretieho najväčšieho dravca na Slovensku, patrí medzi nezabudnuteľné zážitky.

Tzv. „doskovité“ krídla najčastejšie uvidíme v našich nížinách a predhoriach, kam sa za posledné roky jeho populácia postupne presunula. Jeho mohutnosť, v rozpätí krídel dosahuje 180-210 cm, ho žiaľ predurčuje aj medzi časté obete elektrokúcie na stĺpoch 22 kV napätia.
Týmto problémom sa zaoberajú energetické spoločnosti, štátne aj mimovládne organizácie bezmála 30 rokov. Vyvíjanie a testovanie prvých ekochráničiek, nové typy konštrukcií a iné opatrenia, boli realizované už od roku 1980. V roku 1993 sa ekologizoval prvý úsek 22 kV (kilovolt) vedenia
v Národnom parku Malá Fatra. Vývoj prvkov napredoval a spoločným úsilím sa darí riziká elektrokúcie na vedení 22 kV napätia minimalizovať.


Vďaka skúsenostiam z projektu LIFE Energia, došlo k návrhu nového konštrukčného riešenia. To umožňuje bezpečne dosadnúť vtákom medzi izolátory a teleskopické prevedenie konštrukcie, eliminuje rizikový priestor medzi prvkom a izolátorom (obr. 1), zodpovedným za úhyny menších druhov akými sú sokol myšiar (Falco tinnunculus), straka obyčajná (Pica pica) a pod.

Obrazok1

Obr. 1: Nový typ ekochráničky s teleskopickou konštrukciou, ktorá umožňuje prvok roztiahnuť podľa potreby až ku krajným izolátorom, a tak eliminovať nechránené miesta.

 

V spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. sa podarila skvelá vec a tento nový typ prvku bol inštalovaný na úseku vedenia 22 kV pri Nitre (obr. 2-3), na vhodnej a dôležitej lokalite aj pre orly kráľovské.

Obrazok2

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Stĺp 22 kV vedenia pred a po ošetrení novým typom ekochráničky.

 

 Obrazok3

 Obr. 3: Pohľad na vedenie 22 kV, s inštalovaným novým typom ekochráničky v lovnom teritóriu orlov kráľovských.

 

Takouto efektívnou spoluprácou odborníkov z radov ornitológov a energetickou spoločnosťou sa eliminuje riziko úhynov týchto majestátnych jedincov a prispeje sa tak k ochrane ich populácie na našom území.

 

partneri