Pivo, wafle, čokoláda, cikajúci chlapec a hranolky

Napísal(a)  Lucia Deutschová piatok, 05 apríl 2019 10:23


Brusel, mesto známe ako sídlo Európskej komisie a Európskeho parlamentu. To je (prevládajúci) francúzsky jazyk, belgická čokoláda, belgické wafle, „cikajúci chlapec“, množstvo druhov piva a syra, zmes kultúr, vôní a gastronomických zážitkov, miešanie architektonických štýlov, nádherné kostoly, katedrály, sochy, historické budovy, úpravy konárov stromov do absurdných útvarov a na jar veľa narcisov.

 

Tento mimoriadne zaujímavý a prínosný workshop organizovala Iniciatíva RGI, ktorá zlúčila priority prenosových energetických spoločností so záujmom ochrany vtáctva pred vplyvom nadzemných elektrických vedení. Okrem energetík sú členmi iniciatívy aj mimovládne organizácie, 2. apríla prišli do Bruselu tiež externí spolupracovníci.


Sme veľmi vďační za pozvanie a za možnosť podeliť sa o výsledky projektu LIFE Energia, vymeniť si skúsenosti s inými krajinami ako Belgicko, Portugalsko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Veľká Británia či dokonca Austrália. Slovensko reprezentovala Ochrana dravcov na Slovensku a zástupca Východoslovenskej distribučnej, a.s., nakoľko obe organizácie sa venujú aj téme manažmentu biotopov pod vedeniami, čo bola téma druhého dňa workshopu.


Okrem prezentácií výsledkov bola na programe aj interaktívna časť, venovaná zefektívneniu vzájomnej spolupráce všetkých dotknutých strán, predovšetkým v oblasti zberu, spracovania, vyhodnotenia a výmeny údajov, tiež zjednodušenie vzájomnej komunikácie. V konečnom dôsledku bude profitovať jednak príroda (viac jedincov rôznych druhov vtáctva zachránených pred zásahom prúdom a kolíziami), ako aj ľudská spoločnosť (menej výpadkov, menej investícií potrebných na výskum a pod.).


Zároveň s poznatkami projektu LIFE Energia sme informovali o novom projekte LIFE Danube Free Sky, ktorý sme predložili začiatkom roka a pevne veríme, že ho Európska komisia schváli. Na jeho realizácii sa budú od septembra 2019 podieľať všetky krajiny pozdĺž rieky Dunaj. Je zameraný predovšetkým na ochranu vtáctva pred vplyvom nadzemných elektrických vedení na medzinárodnej úrovni. Na Slovensku sa vôbec po prvýkrát do takéhoto projektu ako partner zapojila Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., zodpovedná za 400 Kv vedenia – aj tam bude smerovať naša pozornosť v najbližších rokoch.


Mimochodom, vedeli ste, že aj hranolky vznikli v Belgicku a že ich anglický názov “French fries” nie je odvodený od lokality vzniku, ale od spôsobu prípravy?

 

partneri