Jubilejný 10. Odborný seminár VSD spolu s účasťou LIFE Energia

Napísal(a)  Marek Gális pondelok, 29 apríl 2019 08:42

 

Tak ako pominulé roky, aj tento rok sa projekt LIFE Energia zúčastnil v dňoch 11-12. apríla Odborného seminára VSD v krásnom prostredí Slovenského raja. Seminár bol venovaný environmentálnym aspektom činnosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), ktorá bola jeho hlavným organizátorom.


V rámci odborného seminára venujúceho sa environmentálnej problematike boli predstavené témy z oblasti sanácie kontaminovanej pôdy, elektromagnetického žiarenia v okolí elektrických vedení a života bocianov na elektrických stĺpoch. Problematika lesných priesekov, ich manažmentu a využitia dronov pri ich monitorovaní bola prezentovaná nielen v rámci odbornej prednášky, ale mali sme možnosť ráno pred začatím seminára, pozrieť si priamo na “mieste činu“ úsek pod vedením 110 kV pri Spišskej Novej Vsi určený na manažmentové opatrenia určené na podporu lokálnej biodiverzity. Na lokalitu sme sa presunuli v početnom pelotóne cyklistov, kochajúc sa okolitou krajinou. Prestávky počas presunu obohacoval odborný výklad riaditeľa Správy národného parku Slovenský raj pána Ing. Tomáša Dražila, PhD. k okolitej krajine a jej histórii.


Projekt LIFE Energia a jeho výsledky dosiahnuté od roku 2014 aj tento rok významne obohatili seminár. V prezentácií odzneli vyhodnotené poznatky z mapovaní takmer 7 000 km elektrických vedení, predstavené boli hlavné problémy a možnosti riešenia elektrokúcie na vedeniach 22 kV a uvedené boli aktuálne poznatky z monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov na rizikových úsekov vedení. Publikum veľmi zaujala prezentovaná, takmer 100% efektivita inštalovaných odkloňovacích prvkov, hlavné spôsoby reakcií vtákov na ošetrené vedenia, doplnené aj videozábermi z monitoringu vedení. Prezentované výsledky projektu sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou, najmä z hľadiska rozsahu a kvality získaných dát.


Tohtoročný seminár patril medzi jubilejný 10. v poradí. To vypovedá nielen o jeho bohatej histórii, ale dáva aj veľký potenciál a záväzok v pokračovaní odborného seminára do budúcna. Je veľmi potrebné aby bola možnosť vzájomného odborného stretnutia zástupcov energetických spoločností na Slovensku, okresných a krajských úradov životného prostredia, Štátnej ochrany prírody SR a odborníkov v oblasti ochrany životného prostredia, aby sa zefektívnila vzájomná spolupráca a výmena informácií.


Je nám cťou, že aj Ochrana dravcov na Slovensku s projektom LIFE Energia, prispieva každoročne k odbornej kvalite seminára a má možnosť prezentovať svoje už takmer 30 ročné skúsenosti v problematike elektrických vedení z hľadiska ochrany vtáctva.

 

partneri