Orol krikľavý

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným a ustupujúcim druhom. Aj na Slovensku sa v posledných 15 rokoch zaznamenal pokles populácie až o 23 % a v súčasnosti sa početnosť hniezdnej populácie u nás odhaduje len na 600-800 párov. Najvýznamnejšou hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch, spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie a ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria. Prípady nelegálneho odstrelu a vážnych poranení spôsobených nelegálnou činnosťou však boli zistené aj na Slovensku. Ďalším negatívnym faktorom ovplyvňujúcim populáciu orla krikľavého je intenzívne poľnohospodárstvo. Pestovanie energetických plodín (kukurica, repka, slnečnica) na veľkých plochách a záber poľnohospodárskej pôdy výstavbou priemyselných objektov a zariadení cestovného ruchu je vážnou hrozbou pre potravné biotopy a potravné zdroje orlov. Významným ohrozením pre dravé vtáky vrátane orla krikľavého sú aj kolízie s elektrickými vedeniami.

Od roku 2011 realizuje Ochrana dravcov na Slovensku projekt LIFE zameraný na ochranu orla krikľavého, o ktorom sa môžete dozvedieť viac na www.dravce.sk/apomarina, okrem toho bol realizovaný projekt GEF, ktorý je predstavený na www.dravce.sk/apomarinaorava.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.