Ciele projektu

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Ciele projektu

Vďaka inštalácií zviditeľňovacích prvkov (odkloňovačov letu) bude zabezpečená zvýšená viditeľnosť rizikových elektrických vedení pre vtáctvo v rozsahu minimálne 74 kilometrov, na ďalších úsekoch bude bezpečnosť zvýšená revitalizáciou vetrolamov, ktoré bude vtáctvo nadletovať. Tým zachránime pred zranením a pravdepodobne aj usmrtením v dôsledku kolízie s vedením minimálne 250 vtákov ročne.

Prostredníctvom inštalácie 55 búdok a 40 hniezdnych podložiek zlepšíme hniezdne príležitosti pre tak vzácne druhy, akými sú orol kráľovský a sokol rároh, čo významnou mierou prispeje k zlepšeniu stavu celkovej populácie týchto druhov na Slovensku a jej stabilizácii, pričom predpokladáme, že po ukončení projektu bude u nás stabilne hniezdiť nie menej ako 40 párov orla kráľovského a 40 párov sokola rároha.

Prostredníctvom zabezpečenia vhodného spôsobu manažmentu na dvoch dôležitých lokalitách s výskytom sysľa pasienkového, v chránenom vtáčom území Slovenský kras, bude zvýšená početnosť tohto druhu v uvedenom území z pôvodných 170 na 340 jedincov. Rozloha vhodných biotopov pre sysľa, s uplatňovaním vhodných spôsobov hospodárenia, bude zvýšená zo štyroch hektárov na deväť hektárov. Okrem návratu sysľa do krajiny bude tiež zlepšená dostupnosť tejto historickej koristi pre dravce.

Všetkým živočíchom, ktoré budú nájdené zranené, alebo inak hendikepované, bude v partnerských chovných a rehabilitačných zariadeniach poskytnutá odborná starostlivosť. V prípade úspešnej rehabilitácie budú živočíchy vypustené späť do voľnej prírody. Predpokladáme, že pacientmi budú predovšetkým rôzne druhy vtáctva, pričom počas realizácie projektu je očakávaných viac ako 200 prípadov.

Cieľom aktivít zameraných na propagáciu projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o všetkom, čo súvisí s problematikou vtáctvo a nadzemné elektrické vedenia, o programe LIFE, sieti Natura 2000, projektových územiach a cieľových druhoch. Chceme nie len zlepšiť odovzdávanie informácií, ale radi by sme tiež dostávali podnety a využívali skúsenosti ľudí.

Významným aspektom projektu je spolupráca s inými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na riešenie príbuzných tém, či už v rámci vlastných zámerov, alebo mimo nich, na národnej, ale tiež medzinárodnej úrovni. Prezentácia slovenských výsledkov na medzinárodných konferenciách a stretnutiach je veľmi dôležitá, nenahraditeľná je výmena skúseností a poznatkov, čo prináša zefektívnenie našej práce a dosiahnutých výsledkov.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.