Priebežné výsledky - máj 2016

Napísal(a)  pondelok, 06 jún 2016 10:26
  • Pokračovala kontrola a revízia zápisu dát týkajúcich sa technických informácií zmapovaných stĺpov a vykonaná bola aj revízia a kontrola správnosti determinácie kadáverov uhynutých jedincov zistených počas oboch etáp monitoringu. Bola realizovaná terénna obhliadka vedenia 22 kV navrhovaná na ošetrenie s pracovníkmi ZSD v lokalite Kameničná-Čalovec. Návrhy úsekov na ošetrenie boli aktualizované na základe pripomienok zo strany CHKO Záhorie. Aktualizované úseky boli následne opätovne odoslané na pripomienkovanie a oboznámenie: ŠOP SR, ZSD, a.s., VSD, a.s. – aktivita C1.

  • Boli opätovne oslovení vlastníci pozemkov, pre výsadbu vetrolamov v rámci aktivity C2. Bolo realizované osobné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v lokalite k.ú. obcí Bodza a Lipové, spolu s vypracovanými žiadosťami na povolenie výsadby pre dané parcely. Prebehla komunikácia so správcami toku, SVP, a.s. pre lokalitu v k.ú. Malé Leváre, so zamietavým stanoviskom správcu toku k výsadbe. Pre lokalitu Skalické rybníky, bola odoslaná žiadosť na vodoprávne konanie na Okresný úrad Skalica, spolu so súhlasným stanoviskom mesta Skalica k predloženej výsadbe – aktivita C2, E5.

  • Pokračuje kontrola obsadenosti hniezd a búdok – aktivita C3, D2.

  • V Rozhanovciach pokračuje rehabilitácia živočíchov – aktivita C4.

  • Pokračuje prikrmovanie sysľov a monitoring na oboch plochách, intenzívne dažde ovplyvnili koncom mája populáciu na oboch lokalitách, dôsledky ešte sledujeme a zisťujeme – aktivita C5, D3.

  • V spolupráci s architektom sme pripravili návrh výstavy. Pozostáva zo zážitkovej časti a fotosteny. S MŽP sme dohodli predbežný priebeh otvárania výstavy a skonzultovali náš návrh. Zároveň sme k spolupráci na výstave prizvali reklamnú agentúru Elite (http://www.elitesolutions.sk) s cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť výstavy a dosah na čo najväčšie publikum – aktivita E1.

  • V máji sme zaznamenali 2 mediálne výstupy – 1 v online forme a 1 v printe. Na Facebook stránke sme pravidelne informovali o projekte. O výsledkoch projektu sme informovali v pravidelnom mesačnom Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku – aktivita E4.

  • Predložili sme prvý Progress Report a vyúčtovanie spolufinancovania voči MŽP – aktivita F1.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.