LIFE Energia na Zoologických dňoch v Brne

Napísal(a)  Marek Gális piatok, 10 február 2017 15:40

Počas dní 9. a 10. februára 2017, sme sa zúčastnili konferencie Zoologické Dny Brno 2017, realizovanej v priestoroch Masarykovej Univerzity v Brne. Konferencie sa zúčastnilo 518 účastníkov z ôsmich krajín sveta a bolo prezentovaných spolu 131 prednášok v 19 prednáškových sekciách a vystavených 148 posterov. Tieto čísla svedčia o rozsahu a odbornosti tejto konferencie so zoologickou tematikou a sme veľmi radi, že sme mohli byť jej súčasťou a prezentovať bohaté výsledky projektu LIFE Energia.

Počas prvého dňa konferencie sme prezentovali výsledky problematiky elektrických zásahov z pohľadu konštrukčných prevedenia konzol stĺpu 22 kV napätia. Výsledky boli spracované do posterovej podoby a prezentované počas poster session. Náš poster a jeho odborný obsah veľmi zaujal a bolo zodpovedaných niekoľko otázok, týkajúcich sa problematiky vzťahu vtáky vs. elektrické vedenia.

V piatok 10. februára sme prezentovali počas prednášky metodiku hodnotenia rizikovosti elektrických vedení vypracovanú v rámci projektu LIFE Energia. Bol predstavený princíp fungovania metodiky, vstupy a zber informácií, vyhodnotenie a výsledné zatriedenie elektrických vedení do kategórií rizikovosti z pohľadu možných nárazov vtákov do drôtov vedenia. Prednáška bola pre publikum veľmi zaujímavá, čoho dôkazom bola následná diskusia, ktorá sa preniesla aj mimo prednáškovej sály.

Sme radi, že sa projekt LIFE Energia počas svojej premiéry na Zoologických dňoch v Brne nestratil, ba naopak, svojimi výsledkami a odbornými poznatkami v oblasti problematiky vtáky vs. elektrické vedenia zaujal po odbornej a obsahovej stránke. Taktiež bolo pre nás prínosné komunikovať so zástupcami zahraničnej odbornej obce, vymeniť si poznatky a odborné informácie. Tešíme sa na ďalší ročník konferencie v roku 2018, ktorá sa uskutoční v Prahe.