Priebežné výsledky - apríl 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová pondelok, 07 máj 2018 09:04

 

Zo strany VSD a ZSD bola realizovaná inštalácia odkloňovacích prvkov na troch úsekoch vedení 22 kV – Adamov, Kokšov-Bakša, Horovce - C1.

 

Kontrolovali sme výsadbu stromov – stavu drevín a starostlivosti - C2.


Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Koordinácia kontroly úsekov s pracovníkmi ŠOP SR, ktorí realizujú monitoring rovnako v rámci projektu.Počas monitoringu na projektových lokalitách sa podarilo natočiť mapovateľom opätovne niekoľko bezpečných preletov jedincov ponad ošetrené el. vedenie prvkom FireFly - D1.


Prebieha aktívny monitoring obsadenosti búdok a hniezd, kontrola populácie orla kráľovského a sokola rároha v projektových územiach - D2.


Rovnako prebieha kontrola syslích lokalít a počítanie sysľov – sezóna vyzerá veľmi nádejne, čísla budú známe čoskoro - D3.


Pracovalo sa na predbežnom prieskume možností verejných prieskumov na overenie reálneho prínosu vzdelávacích a propagačných aktivít projektu na verejnosť v záverečnom roku realizácie - D4.


Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.V apríli sme zverejnili 1 tlačovú správu v sekcii Aktuality, informáciu o prednáške k výstave o orlovi krikľavom v Košiciach, článok o tom, ako by vtáky mohli vidieť magnetické pole a pikošky o operencoch k Medzinárodnému dňu vtákov - E3.


V apríli sme publikovali tlačovú správu zameranú dropa, ktorý sa vyskytuje v lokalite, kde sa inštalujú ochranné prvky. Zaznamenali sme 15 mediálnych výstupov - 13 v online forme, 2 v tlačenej forme, z toho jeden výstup bol aj v anglickom jazyku. Pravidelne sme aktualizovali Facebook.
Aktualizácia, zvyšovanie prehľadnosti fotoarchívu, indexovanie fotografií, prenos na Flickr - E4.


Plán realizácie projektových aktivít a finančného krytia bol doplnený podľa území do Programov starostlivosti o vybrané projektové CHVÚ, na základe žiadosti MŽP SR.
Aktívna komunikácia s partnermi z energetických spoločnosti ohľadne inštalácie odkloňovacích prvkov, plánovaní termínov, aktualizácie podkladov.
Aktívna komunikácia s projektovým partnerom ŠOP SR – k zapojeniu zoológov do mapovaní – vypracovanie podkladov, usmernenia, manuál a formuláre.
V dňoch 09-12.4.2018 sme sa zúčastnili 9. odborného seminára VSD v Starej Lesnej, kde boli prezentované výsledky projektu LIFE Energia, predstavené boli prvotné výsledky z monitoringu v rámci aktivity D1.
Počas dní 27.- 29.4. sme pre študentov UKF v rámci terénnych dní prezentovali problematiku vtáky vs. elektrické vedenia, aktivity a dosiahnuté výsledky projektu LIFE Energia – aktivity C1, D1. Taktiež bol so študentmi realizovaný názorný ranný a večerný monitoring efektivity odkloňovacích prvkov na projektových lokalitách Martovce, Komárno – Kava - E5.