Prevencia pred kolíziami

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a prevencie kolízií bude špecializovaným monitoringom preskúmaných takmer osem tisíc nadzemných elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV, za účelom identifikácie najnebezpečnejších úsekov z hľadiska kolízii. Následne budú tieto úseky ekologizované, prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov. Predpokladáme, že takto ekologizované budú vedenia v rozsahu približne 80 km. Dôležité je, že vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu a ochranu vtáctva. Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu.

Okrem toho bude vysadených minimálne 500 stromov, za účelom revitalizácie existujúcich vetrolamov, prípadne vytvárania nových, nakoľko takéto porasty môžu zvýšiť viditeľnosť elektrických vedení pre vtáctvo a obmedziť tak prípady nárazov. Aspekt vhodných porastov spočíva aj v tom, že čím bližšie sa porast k potenciálne rizikovému vedeniu nachádza, tým je väčšia šanca, že vtáky pri nadletovaní porastu zároveň nadletia aj susedné vedenia. Vysádzať sa budú dreviny zodpovedajúce druhovej skladbe a podmienkam daného prostredia.

K tomuto cieľu prispeje tiež vytvorenie koncepcie riešenia problematiky vzťahu nadzemných elektrických vedení vs. vtáctvo, v spolupráci so všetkými energetickými spoločnosťami, organizáciami životného prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré vyjadrilo podporné stanovisko projektu a záujem o spoluprácu. 

 

Dosiahnuté výsledky projektu sú prezentované na tomto odkaze.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri