Hniezdne a potravné príležitosti

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Hniezdne a potravné príležitosti

Na západnom a východnom Slovensku bude inštalovaných 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a na stromy bude inštalovaných 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského. Cieľom týchto aktivít je stabilizovať a zvýšiť populáciu oboch spomenutých ohrozených druhov.

V rámci projektu bude zabezpečený manažment na dvoch kľúčových lokalitách s výskytom kolónie sysľa pasienkového v chránenom vtáčom území Slovenský kras. Syseľ pasienkový je veľmi dôležitou historickou korisťou sokola rároha a orla kráľovského, ale v dôsledku zániku pasienkov sa z krajiny vytráca nebezpečným tempom.

 

Informácie o projektových výsledkoch od 1. júla 2018 nájdete v priebežných výsledkoch tu.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 30. jún 2018

  • 55 hliníkových búdok a 40 hniezdnych podložiek bolo dodaných a nainštalovaných v projektových CHVÚ s cieľom zlepšiť podmienky pre hniezdenie orla kráľovského a sokola rároha. Obsadenosť búdok a hniezd je kontrolovaná. V roku 2016 zahniezdilo v „projektových“ búdkach päť párov sokolov rárohov, ktorí spolu vyviedli celkovo 16 mláďat. Ďalších 26 búdok obsadil sokol myšiar. 9 hniezdnych podložiek obsadil sokol myšiar, výr a myšiak hôrny. V roku 2017 vyviedlo 6 párov sokola rároha z búdok 13 mláďat, podobne v roku 2018 tiež 6 párov sokola rároha 11 mláďat. V roku 2017 obsadil sokol myšiar 47 búdok, v roku 2018 to bolo 44 búdok. Hniezdne podložky využili druhy ako výr, jastrab, myšiak hôrny a sokol myšiar.

  • V roku 2017 u nás hniezdilo 32 párov sokola rároha, vyviedli 95 mláďat a minimálne 50 párov orla kráľovského so 60 mláďatami. V roku 2018 vyviedlo 31 párov sokola rároha 85 mláďat a minimálne 54 párov orla kráľovského 60 mláďat.

  • V projekte sú zahrnuté dve lokality s výskytom sysľa pasienkového v CHVÚ Slovenský kras. Syseľ predstavuje veľmi dôležitú korisť pre orla kráľovského a sokola rároha. Na jednom mieste, v Gemerskej Hôrke, bola v čase začatia projektu populácia na pokraji vyhynutia (16 jedincov v roku 2015) a s najväčšou pravdepodobnosťou by bez pomoci človeka v nasledujúcich 2 – 3 rokov vyhynula. Populácia bola veľmi rozptýlená, takže sme sa zamerali na vytvorenie prepojenia medzi sysľami a zároveň odstránenie bariér (kríky, tráva atď.) Na druhom mieste, v Hrhove, bola veľkosť populácie na začiatku roku 2015 len 75 jedincov. Ich výskyt bol v čase začatia projektu rovnako rozptýlený do niekoľkých izolovaných častí. Obe lokality boli upravené s cieľom umožniť realizáciu dôležitých opatrení, najmä pravidelné kosenie. V roku 2016 sme na 2 hektároch v Gemerskej Hôrke a 5 hektároch na Hrhove zabezpečili vhodné hospodárenie s použitím špeciálneho traktora zakúpeného v rámci projektu. Správnym manažmentom sme vytvorili lepšie podmienky pre existujúce populácie a znížením fragmentácie sme vytvorili prepojenie medzi populáciami a umožnili sme tak populácií rozširovať sa a zvyšovať počet. Celkovo sme na jeseň roku 2016 pozorovali 70 jedincov pred hibernáciou v Gemerskej Hôrke a 250 v Hrhove.

  • V septembri 2017 sa uskutočnilo posledné kosenie projektovým tímom (od mája 2017 to bolo viacero kosení). Čistenie a príprava biotopov pre sysle sa uskutočnila od januára 2017 ešte pred kosením. Od roku 2018 kosenie vykonávajú užívatelia pôdy a dobrovoľníci. Okrem traktora a príslušenstva (zakúpených v rámci projektu) sa na udržanie pastvín využíva aj dobytok a ovce, najmä na Hrhove. To umožňuje sústrediť kosenie na nové plochy a zvýšiť celkovú veľkosť územia vhodného pre sysle. Od roku 2017 sme tak pre rozširovanie sysľov vyčistili a pripravili 6,6 hektárov v Hrhove (v projekte plánovaných 6 ha) a 4,2 hektára v Gemerskej Hôrke ( z 3 ha plánovaných). Biomasa bola darovaná miestnym poľnohospodárom najmä pre somáre a kone.

  • Mapu rozšírenie sysľov a kosenia v Hrhove si môžete pozrieť tu a v Gemerskej Hôrke tu.

  • Mláďatá sysľov v Gemerskej Hôrke boli v rokoch 2017 a 2018 postihnuté silnými dažďami, mnohé z nich nemohli uniknúť z nôr zaplavených vodou. 2 malé syslíky boli nájdené a po zotavení vrátené do prírody v roku 2017, ďalšie 2 mláďatká v roku 2018 (z 3 nájdených). Napriek tejto komplikácii sme dosiahli očakávanú veľkosť populácie (100 sysľov zaznamenaných pred zimou v roku 2017, rovnako ako v roku 2018). Pozitívny trend je výsledkom správneho manažmentu a pravidelného prikrmovania. V Hrhove sa počet sysľov zvýšil viac, ako sa očakávalo (v roku 2017 300 kusov zaznamenaných pred hibernáciou a 500 v roku 2018!). V roku 2017 bola lokalita tiež postihnutá silnými dažďami.

  • Ako ďalší veľmi pozitívny výsledok prikrmovania sysľov sme zaznamenali výrazný nárast počtu jedincov, ktorí prežili hibernáciu. Pre zabezpečenie celkového nárastu počtu sysľov na oboch miestach to považujeme za veľmi dôležité opatrenie.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri